lørdag 26. august 2017

Hvem nyter godt av styringstillegget nå?

Styringstillegget er den modifiseringen av Sainte-Lagues metode som er ment å favorisere de store partiene. Det heter kanskje styringstillegg fordi hensikten er å gjøre det mulig å skape styringsdyktige flertall, hva vet jeg? Ikke at det ser ut til å hjelpe i år.

Et tydelig tegn på at styringstillegget har noen effekt, er om partiet får utjevningsmandater eller ei. De fleste partier får vanligvis slike, om ikke nødvendigvis så mange, rett og slett fordi når utjevningsmandatene skal deles ut, har bare 150 mandater blitt fordelt på forhånd i form av distriktsmandater. Det vil være godt gjort for et parti med 20% av stemmene å vinne over 20% av mandatene - 34 stykker - før de 19 siste mandatene deles ut. Har vi noen partier som ser ut til å greie et slikt kunststykke?

Kanskje. I dagens prognose har Høyre 43 mandater, og det er distriktsmandater alt sammen. Skulle Høyre bli tildelt 43 mandater ved hjelp av utjevning måtte de hatt 23,7% oppslutning, mens dagens prognose gir partiet 23,4% på landsbasis. Riktignok er summen av fylkesprognosene, som distriktsmandatene beregnes ut fra, 23,8%, og det skyldes hovedsaklig min oppjustering av Høyre på InFact-målinger. Uten disse justerinene er summen av fylkesmålinger bare 22,6%. Likevel er det tydelig at Høyre er nær ved å oppnå overrepresentasjon allerede før utjevning.

Arbeiderpartiet har i den ikke-justerte prognosen 55 distriktsmandater, og Senterpartiet 20. For Ap er det små marginer: Forskjellen mellom justert og ikke-justert sum av fylkesprognoser er bare 0,2%, men resulterer i hele fire færre distriktsmandater i justert prognose. Skal Arbeiderpartiet få sin andel av mandatene ved hjelp av utjevning tilsvarer oppslutningen på 28,8% bare 52 mandater. For Senterpartiet er sum av begge typer fylkesprognoser for øyeblikket høyere enn snitt av nasjonale målinger, så det kan hende de er mer avhengige av utjevning enn prognosene mine viser.

Både rødgrønn og Nydalen-basert flertall kan bli avhengig av at de største partiene oppnår mange distriktsmandater.

Hvis Arbeiderpartiet og Senterpartint samlet skulle oppnå 75 distriktsmandater, kan det hende at SVs utjevningsmandater blir akkurat nok til å løfte dette regjeringsalternativet til flertall, uavhengig av hvilke partier som kommer over sperregrensen. I min justerte prognose har de akkurat nå 70, og i den ikke-justerte så vi at de hadde 75.

Også Nydalen-partiene kan redde flertallet ved hjelp av overrepresentasjon. Høyre har som sagt 43 distriktsmandater i min justerte prognose, Frp og KrF har med utjevning henholdsvis 25 og 9 mandater. Skulle Venstre komme over sperregrensen er det ikke mange mandatene som mangler på flertall på denne siden heller. Haken er at hvis det er tre partier som alle skal ha utjevningsmandater, er det umulig å unngå at de stjeler slike fra hverandre.

Det som kan spenne bein for begges mulighet til å nyte godt av styringstillegget, er om "utjevningspartier" begynner å stjele distriktsmandater fra "styringspartier". Med andre ord, hvis et parti som uansett får sin andel av mandatene gjennom utjevning stjeler distriktsmandat fra en alliert storebror, kan man risikere at dette er mandater tapt for koalisjonen. Akkurat nå kan det se ut som både SV og Frp har en god utvikling, og noen steder kan det svekke koalisjonen de er del av. Hver gang Frp, KrF eller Venstre stjeler et distriktsmandat fra Høyre, og hver gang SV stjeler et fra Arbeiderpartiet eller Senterpartiet, ser flertallet litt mindre oppnåelig ut.

Når det er sagt, det regjeringsalternativet som har 1 500 000 stemmer bak seg, vinner nå uansett!