torsdag 31. august 2017

Back of the envelope: Over 2% høyredreining siste uke

Som jeg nevnte i går er det for øyeblikket et visst misforhold mellom de siste landsdekkende målingene og min prognose. Jeg kommer ikke til å tvinge prognosen min til å gjøre noe den ikke vil (se, den har vilje!), men baksiden av en konvolutt er jo det tradisjonelle stedet å gjøre foreløpige og uforpliktende overslag, så jeg gjorde nettopp det. Jeg gikk og kjøpte en pakke konvolutter og begynte å skrible på baksiden av en av dem.

Jeg fikk nemlig den ideen at jeg skulle ta for meg et lite antall målinger, i dette tilfellet Norstat for NRK 29. august, Kantar TNS for TV2 30. august og Norstat for Vårt Land 31. august, og se om det danner seg et klarere bilde når man ser på bare disse tre for seg. Spesielt fokuserer jeg da på feilmarginene. TNS for TV2 har Ap på 26,7% med feilmarginen 1,9%, mens Norstat for NRK har Ap på 24,4% og feilmargin 2,7%. Da har vi at Ap hos TV2 ligger i sjiktet 24,8-28,6, og hos NRK i sjiktet 21,7-27,1. Så jeg leter etter høyeste "lavnivå" og laveste "høynivå" og regner dette kombinerte sjiktet av tre målinger som beste anslag for hvor stor oppslutning hvert parti har akkurat nå.

MDG ligger i følge konsensus av tre målinger mellom 3,8% og 4,3%, så hvis jeg skal gi ett enkelt tall, vil jeg si noe midt imellom, nemlig 4,05%. Prognosen min sier 4,1%, så der er det ikke noe problem. Andre partier avviker mer enn man kan forklare med feilmarginer. I tabellen under har vi altså først det sjiktet partiet ser ut til å ligge i, deretter midtpunktet av sjiktet, prognosen min for øyeblikket og differansen mellom de to til slutt.

PartiSjiktAnslagPrognoseAvvik
R2,6-3,53,053,2-0,15
MDG3,8-4,34,054,1-0,05
SV4,9-6,65,755,4+0,35
A24,8-27,125,9528,1-2,15
Sp9,7-12,311,0010,7+0,30
V2,8-4,23,503,6-0,10
KrF4,5-5,14,805,0-0,20
H23,0-26,624,8023,7+1,10
FrP14,3-17,015,6514,2+1,45

Man legger merke til at prognosen for Arbeiderpartiet ligger over det kombinerte sjiktet av feilmarginer, mens prognosen for Fremskrittspartiet ligger under. Dette tyder på at prognosen ikke helt henger med, og at Ap har kraftig tilbakegang og FrP kraftig fremgang. Prognosen for Høyre ligger nederst i sitt sjikt, og det kan være et godt tegn for dem.

Mandatfordelingen hvis anslagene over blir valgresultat, er som følger: FrP: 28, H: 45, KrF: 9, V: 2, MDG: 7, Sp: 20, A: 47, SV: 10, R: 1. Det gir 84 mandater til Nydalen-partiene, 77 til de rødgrønne, og MDG og Rødt er da på vippen.

Jeg pleier som sagt ikke justere nasjonale målinger etter byråenes slagside, men minner om at Norstat, som står for to av disse målingene, erfaringsmessig måler Frp 1,2% høyere enn glidende snitt av målinger. 1,2% utgjør omtrent to mandater.