torsdag 10. august 2017

Fordel Støre i 17 av 19 fylker

De første nasjonale meningsmålingene i august har bare bekreftet inntrykket: valget avgjøres hovedsaklig av forholdet mellom de seks største partiene. De to partiene som ligger rett over sperregrensa, SV og KrF, ser ut til å ha en stigende kurve, mens MDG og Venstre ser ut til å ha stagnert på lavt 3-tall. (Lokale målinger viser bedre tall for Venstre, så jeg tar et lite forbehold her). Siden det var så få meningsmålinger i juli, har vi riktig nok et uvanlig tynt grunnlag for prognoser akkurat nå, så det kan hende feilmarginene spiller oss et puss.

Spinkelt grunnlag eller ei, det kunne være interessant å gjøre opp en slags status, og se på hva stillingen er i de ulike fylkene nå en måned før valgdagen. Så kan man jo merke seg eventuelle endringer og følge utviklingen på den måten.

Det finnes flere måter å regne ut hvem som leder på meningsmålingene brutt ned til fylkesnivå, men i dette innlegget konsentrerer jeg meg om Vippepunkt-metoden. Den tar utgangspunkt i bevegelsene i forhold til forrige stortingsvalg. Et "blått" fylke kan fint bidra mer til regjeringsskifte enn et "rødt", hvis et uforholdsmessig stort antall velgere skifter side sammenlignet med tidligere valg nettopp i det tradisjonelt blå fylket.

Med fare for å gjenta meg selv: siden partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti samlet var 8,3% større enn Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti samlet i 2013, trenger venstresida at de tre blå går tilbake 4,15%, samtidig som de rødgrønne går frem like mye, for å vinne halvparten av mandatene som tilfaller partier over sperregrensen. Dette ville kalles en "Butler swing" på 4,15%, og bør være nok såfremt Venstre ikke får flere distriktsmandater enn MDG og Rødt til sammen (og såfremt de to siste går for regjeringsskifte). Under har jeg listet opp denne overgangen i hvert enkelt fylke, rangert fra minst til størst. Det er altså fordel Solberg hvis tallet er mindre enn 4,15% og fordel Støre hvis tallet er over.

Som vi ser er den sittende regjeringen over vannet i Oslo og Nord-Trøndelag, mens de rødgrønne har overtaket i de sytten øvrige fylkene. Jeg vil publisere denne oversikten hver gang det er endringer.

Jeg gjør oppmerksom på at summen av fylkesprognoser ikke alltid vil være lik prognosen for kongeriket som helhet. Alle nasjonale målinger påvirker fylkesprognosene mer eller mindre, mens de lokale målingenes effekt på de nasjonale prognosene først og fremt handler om den innbyrdes fordelingen av mandater fylkene imellom.