tirsdag 8. august 2017

Dagens fylke: Akershus

Folketall: 604 368 (+6,7% siden 2013)
Antall mandater: 17
Valgresultat 2013
Prognose

  • Akershus var i 2013 mer enn 6% blåere enn landsgjennomsnittet.
  • Til tross for at Akershus har 16 distriktsmandater, var det bare fire partier som delte disse mellom seg i 2013: Høyre (7), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (3) og Venstre (1). Utjevningsmandatet gikk til Sosialistisk Venstreparti.
  • Akershus var ett av tre fylker hvor Venstre fikk distriktsmandat.
  • I 2015 gikk Frp kraftig tilbake i fylkestingsvalget, mens Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne gikk mest frem. Ellers var det små endringer sammenlignet med 2013.
  • De fire meningsmålingene i år har vært relativt samstemte, og burde gi treffsikre prognoser i Akershus.
  • De bevegelsene vi ser i andre deler av landet er svakere i Akershus. Senterpartiets fremgang er moderat, men likevel bemerkelsesverdig i et så bypreget fylke, og partiet har meget gode muligheter til å bli valgt inn fra Akershus. Også blokkforskyvningen fra høyreside til venstreside er mindre her.
  • Akershus er eneste fylke hvor Høyre er største parti i følge prognosen pr i dag. (Oppdatering 10/9: Høyre ser nå ut til å være størst i flere fylker.).
  • Valget i 2015 kunne gi både MDG og Venstre håp om å kapre distriktsmandat, og Rasmus Hansson, som nå er valgt inn for MDG fra Oslo, stiller til valg i Akershus denne gangen. Begge disse partiene ligger akkurat nå an til å mangle ørlite på de 4,0% som sannsynligvis kreves for å få uttelling. (Oppdatering 10/9: Nå ser begge disse partiene ut til å være inne med distriktsmandat i Akershus).
  • Et eksempel på hvor små marginene er ser vi i at Sosialistisk Venstreparti, som ikke har noen dramatisk fremgang, nå ligger an til å vinne distriktsmandat i Akershus.

Jeg setter opp mulige og sannsynlige mandatfordelinger i tabellform, slik som for Hordaland.

Parti Sikre PrognoseMulige
Høyre 5 6 7
Arbeiderpartiet 4 5 6
Fremskrittspartiet 2 3 4
Senterpartiet 0 1 2
Sosialistisk Venstreparti 0 1 1
Miljøpartiet De Grønne 0 0 1
Venstre 0 0 1
Kristelig Folkeparti 0 0 1
Rødt 0 0 1
SUM 11 16 24

Det fremgår at 13 kandidater fra alle partier kjemper om de fem usikre distriktsmandatene. MDG, Venstre og Arbeiderpartiet er nærmest til å overgå prognosen, mens SV og Frp er nærmest til å skuffe. Det man kan si om utjevningsmandatet er at Kristelig Folkeparti er eneste parti som er over sperregrensen nasjonalt uten å ligge an til distriktsmandat i Akershus, og det pleier da å verd noe i utjevningssammenheng.