fredag 4. august 2017

Dagens fylke: Østfold

Folketall: 292 893 (+3,9% siden 2013)
Antall mandater: 9
Prognose

Nå har meningsmålingene begynt å strømme på igjen, så prognosene kan endre seg fra dag til dag. Det vil gi liten mening å summere opp mandater i de enkelte fylkene basert på de daglige analysene mine. Se heller landsprognosen for kontinuerlig oppdatert oversikt.

  • I 2013 var det bare tre partier som nådde opp til å få distriktsmandater i Østfold: Arbeiderpartiet (3), Høyre (3) og Fremskrittspartiet (2). Utjevningsmandatet gikk til Kristelig Folkeparti. Fordelingen var med andre ord seks blå mot tre røde.
  • Det er gode grunner til å følge med på hvor Østfold går i år. Østfold er politisk enda mer likt landsgjennomsnittet enn Buskerud.
  • I 2013 lente fylket ørlite til høyre, men meningsmålinger tyder på at det nå lener ørlite mot venstre. Venstrebølgen gjør seg altså gjeldende litt mer her enn mange andre steder. Både Ap og Sp har fremgang.
  • Prognosen blir derfor at Ap og Sp tar mandater fra H og Frp. Aps fjerde (!) mandat er riktig nok det mest utsatte. Hvis Frp stjeler 1,4% fra Ap, beholder de sitt andre mandat fra sist. (Oppdatering 10/9: Frp ser nå ut til å ha dette mandatet).
  • KrF har for øyeblikket utjevningsmandatet i prognosen, og det virker slett ikke usannsynlig at det er slik det går ved valget heller.
  • Dette vil gi en fordeling på fem røde mot fire blå.