onsdag 2. august 2017

Dagens fylke: Møre og Romsdal

Folketall: 266 274 (+2,6% siden 2013)
Antall mandater: 9
Prognose

  • Møre og Romsdal var ca 7% blåere enn kongeriket som helhet i 2013, men Senterpartiets fremgang her, kombinert med at Arbeiderpartiet holder stillingen godt, bidrar til å gjøre fylket et par prosent mer gjennomsnittlig denne gangen.
  • Ved forrige stortingsvalg var det hele seks partier som delte mandatene mellom seg: Høyre (2), Arbeiderpartiet (2), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (utjevningsmandatet).
  • Valget er svært åpent: Bare fem mandater kan regnes som noenlunde sikre: Begge Aps mandater, samt Høyres og FrPs første og Sps ene.
  • Fem partier: H, FrP, Sp, KrF og Ap kjemper om de tre siste distriktsmandatene.
  • Foreløpig ligger Høyre, FrP og Sp an til å ta hvert sitt andremandat, slik at vi får fire partier med to mandater hver, men marginene er små.
  • Fremste utfordrer er KrF, som trenger å stjele 0,4% fra Sp, 0,9% fra FrP eller 1,5% fra Høyre for å ta siste distriktsmandat i Møre og Romsdal.
  • Ap, som er størst for tiden, trenger å stjele 0,9% fra Sp for å ta siste mandatet og dermed komme inn med tre mandater.
  • KrF, som er det eneste av disse partiene som p.t. ikke har distriktsmandat i prognosen, ligger da an til å få utjevningsmandatet. Ellers kan det tilfalle nesten hvem som helst.