søndag 25. august 2019

Det blågrønne alternativet - mellom by og land

Vi har nå målinger fra ganske mange kommuner og fylker, og målingene bekrefter den trenden vi har sett i målinger om Stortingsvalg, nemlig at vi har en kraftig venstredreining på gang i lokalvalgene i år, kombinert med kraftige bevegelser innad på venstresida. Dette har flere konsekvenser. Det ene er at venstresiden nå har flertall i flere kommuner, anslagsvis 293 mot 240 i 2017. En annen konsekvens er at Senterpartiet er på vippen i mange flere kommuner enn før. Mitt anslag akkurat nå er at det gjelder 214 av de 356 kommunene vi har etter nyttår, 77 av dem bekreftet av meningsmålinger, mens venstresiden klarer seg uten Sp i omtrent 38 kommuner, 21 av dem bekreftet i lokale målinger. Man må ta disse tallene med en klype salt, på grunn av lokale lister som en del steder gjør rikspolitiske blokker irrelevante. Jeg anslar at rundt 43 kommuner har flertall for regjeringspartiene nå, 16 av dem bekreftet av lokale målinger. Til sammenligning var høyresiden større enn venstresiden i 106 av kommunene ved Stortingsvalget i 2017. (Jeg snakker her om de kommunene vi har fra 2020)

I den enkelte kommune vil det naturligvis forekomme ulike konstellasjoner, men dette er i alle fall det store bildet.

Som jeg har nevnt i et tidligere innlegg, er det spesielt spennende å se hvordan det nye bildet slår ut i de kommunene der 1) Senterpartiet er på vippen, 2) er største borgerlige parti, og 3) mindre enn Arbeiderpartiet. Tanken er at i slike kommuner vil fristelsen være stor for Senterpartiet å samarbeide med høyresiden for å kapre ordføreren. Jeg har ikke tilstrekkelig lokalkunnskap til å avgjøre hvor sannsynlig dette scenariet - heretter kalt det blågrønne alternativet - er i praksis i den enkelte kommune, så dette blir en øvelse på papiret.

I hvilke kommuner kan vi ende opp med blågrønn løsning? Jeg har plukket ut ti kommuner hvor meningsmålinger antyder at disse kriteriene er på plass, og noen kommuner til hvor nasjonale tendenser tilsier at de kan være det. Lenkene er til pollofpolls.no, en unik ressurs som samler inn meningsmålinger fra hele landet og gjør dem lett tilgjengelig for alle interesserte.

Gjøvik har 31 000 innbyggere og Arbeiderparti-ordfører. Støre vant 61-37 her i 2017. Meningsmålingen 8. august (Sentio for Oppland Arbeiderblad) viste 50,1% for det blågrønne alternativet, og at Senterpartiet går frem 9% og har passert Høyre og Frp i oppslutning siden 2015, selv om avstanden ned til Høyre ikke er signifikant. Mandatberegningen viser stang ut og at disse partiene likevel ikke har flertall i antall representanter, så flere ting må klaffe for at Gjøvik skal kunne bli blågrønt.

Nes, dette er den kommunen som tidligere ble kalt Nes i Akershus, for å skille den fra Nes i Buskerud. Begge Nes'ene ligger fra nyttår i Viken fylke, men så langt har ingen flyttet vårt Nes rent geografisk, så Nes på Romerike er det nå åkkesom. Kommunen har 21 000 innbyggere og Arbeiderparti-ordfører. Støre vant 55-43 her i 2017. Målingen 24 august (Nordfakta for Raumnes) viser også her et knapt flertall (50,3%) for de blågrønne, men her gir flertallet også uttelling i representanter. Senterpartiets fremgang er 11% og de er utvilsomt største borgerlige parti.

Elverum har 21 000 innbyggere og Høyre-ordfører. 63-35 til Støre i 2017. Hvis målingen fra 17. april (InFact for Østlendingen) fremdeles gjenspeiler stemningen går Senterpartiet frem hele 15% og er nå mye større enn Høyre men ikke like stort som Arbeiderpartiet. Det blågrønne alternativet har 53% i Elverum.

Levanger har 20 000 innbyggere og Arbeiderparti-ordfører. 67-32 til Støre i 2017. Ap oppnådde nesten rent flertall i 2015, men har tapt så mye at de nå er hårfint større enn Senterpartiet, som går 12% frem, hvis vi skal tro målingen fra 21. august (Sentio for Trønder-Avisa). Ingen andre partier er i nærheten av disse to partiene, og de blågrønne har bekvemme 56% samlet.

Senja er en ny kommune med 15 000 innbyggere i Troms, bestående av gamle Lenvik og tre små nabokommuner. Høyre hadde ordførere i Lenvik og Tranøy og Arbeiderpartiet i Torsken, mens Berg hadde en ordfører fra en lokal liste. Alle disse partiene mister ordføreren til fordel for Senterpartiet hvis det blågrønne alternativet utnytter det knappe flertallet (51%) de har i følge målingen fra 24. august (Nordfakta for Troms Folkeblad). Sp er utvilsomt største borgerlige parti, men trolig mindre enn Ap. Samlet vant Støre Senja 52-47 i 2017, og hvis Sp samarbeider mot høyresiden er det jevnt også i år.

Modum har 14 000 innbyggere og Arbeiderparti-ordfører. Støre vant 54-45 i 2017. Siste lokale måling er fra 23. mai (Sentio for Bygdeposten), og viste ganske jevnt løp mellom Sp og Ap. Nasjonale trender skulle tilsi at det er helt åpent hvilket parti som er størst nå. På den annen side er avstanden ned til Høyre og Frp alt annet enn betryggende. De blågrønne har hele 64% i Modum, så Senterpartiet er ganske sikkert kingmaker uansett feilmarginer.

Nannestad har 13 000 innbyggere og Arbeiderparti-ordfører. Solberg slo Støre med noen få stemmer i 2017. Senterpartiet var fjerde største borgerlige parti i 2015 og har måttet passere Høyre, Frp og Venstre for å bli det førende partiet i den blågrønne alternativet som trer frem i målingen fra 15. august (InFact for Romerikes Blad), der de samlet oppnår 54% av stemmene.

Vestvågøy har 11 000 innbyggere og Arbeiderparti-ordfører. Støre vant 53-45 her i 2017. Målingen fra 21. august (Sentio for Lofotposten) viste at Senterpartiet er større enn Høyre, puster Ap i ryggen, og at det blågrønne alternativet har trygt flertall på 59%.

Ørland er en ny kommune i Trøndelag med 10 000 innbyggere. Gamle Ørland har Høyre-ordfører, mens Bjugn er Ap-styrt. Støre vant 52-45 i 2017. Målingen fra 17. august (Norfakta for Fosna-Folket) viser dødt løp mellom Ap og Sp, med god margin ned til de andre partiene. De blågrønne har 61%, så dette er enda en god anledning for Senterpartiet uansett hvem de samarbeider med.

Andre målte kommuner som kunne vært nevnt her, er: Hadsel, Nome, Midtre Gauldal, Frøya, Saltdal, Åfjord, Gjerstad og Nissedal.

Som man ser er det et mønster i dette: Ingen store byer er på denne listen, siden Senterpartiet ikke gjør det like sterkt der som på landet. Motsatt er Senterpartiet så stort i de små kommunene i distriktet at de er størst av alle partier og bare kan tape ordfører hvis andre partier inngår utradisjonelle kalisjoner. Det som gjenstår er oftest små byer og store tettsteder, altså mellomstore kommuner som verken er helt by eller helt landsbygd. Vi mangler fremdeles målinger fra en del slike kommuner, og ut fra nasjonale trender kan vi trekke frem kommuner som trolig faller i samme kategori.

Eidsvoll har 25 000 innbyggere og har Senterparti-ordfører fra før. Det kan godt hende de fortsetter med det, men noe usikkert er det. Blågrønne har trolig flertall, men er Senterpartiet størst blant de borgerlige partiene? Bare måling og valg vil vise. Støre vant 50-47 i 2017.

Aurskog-Høland har Arbeiderparti-ordfører og har etter å ha slukt Krf-styrte Rømskog 17 000 innbyggere. I 2017 vant Støre disse kommunene 56-43, og dengang var Senterpartiet bare litt mindre enn Frp. Nå bør de være større, og de blågrønne kan neppe ha tapt sitt flertall på 61% siden stortingsvalget.

Vefsn har 13 000 innbyggere og Arbeiderparti-ordfører. På knallrøde Helgeland er det usikkert om de blågrønne oppnår flertall. Støre vant kommunen 63-36 i 2017. Kommunen har også en tverrpolitisk liste som oppnådde 10% ved forrige valg, og gjør situasjonen uforutsigbar. Senterpartiet var største borgerlige parti allerede ved stortingsvalget, og hos naboene Rana og Alstadhaug kan partiet vise til fenomenale målinger.

Jeg har også lyst til å nevne min hjemkommune Alta med sine 21 000 innbyggere og Arbeiderparti-ordfører. Solberg vant kommunen 57-42 i 2017, og det blågrønne alternativet oppnådde dengang svimlende 71%. Det skal godt gjøres å tape et så stort flertall. Selv om Senterpartiet på papiret bør slite med å bli større enn Frp i Alta, har vi en meningsmåling om fylkestingsvalg som tyder på at Sp gjør et ekstra stort hopp i Finnmark. Det krever halsbrekkende statistiske krumspring å plassere 28% Sp-velgere i fylket uten at partiet gjør det godt også her i byen, særlig siden verken Sør-Varanger eller Vadsø har Sp på slike nivåer i målingene der.

Dette er naturligvis ikke en fullstendig liste. Blågrønt flertall med Senterpartiet som storebror ser sannsynlig ut flere steder mellom by og land på Østlandet, i innlandskommuner i Agder, landkommuner rundt Trondheim, og i Nord-Norge. Jeg har her ikke omtalt alle kommunene der Senterpartiet overtar som største parti, det får bli et annet innlegg.