mandag 21. august 2017

Hva er vippepunktet hvis Venstre er over sperregrensen?

Jeg burde gjort dette for lenge siden, men man bør jo så mange ting.

Når jeg har skrevet om vippepunktet, altså hvor mange stemmer venstresiden må stjele fra høyresiden for å vinne valget, har jeg hele tiden gått ut fra at vi har tre partier over sperregrensen i hver blokk: Ap, Sp og SV vs H, Frp og KrF. Nå er det på tide å fabulere litt over hva vippepunktet er hvis Venstre kommer over sperregrensen, og hva stillingen er akkurat nå med det som forutsetning.

Først må vi vite hvor mange mandater som skal fordeles til partier over sperregrensen totalt. I dagens prognose er det bare to mandater som går til de resterende småpartiene Rødt og MDG, og det gjenstår altså 167 mandater. Høyresiden behøver å kapre 85 av disse for å få flertall, mens de rødgrønne sannsynligvis vil få hjelp av småpartiene til å kaste Solberg-regjeringen og trenger dermed bare 83.

Nydalenpartiene trenger sannsynligvis 50,6% av de stemmene som går til de sju største partiene, siden 84,5 trolig vil rundes opp til 85. De sju partiene har i dagens prognose 91,0% til sammen, så dette tilsvarer ca 46,05% av alle stemmene. Da er det 44,95% igjen til venstresiden. Med andre ord: takket være småpartienes distriktsmandater tåler de rødgrønne å være ca 1,1% mindre enn Nydalenpartiene og fremdeles hindre flertall for fortsatt borgerlig styre.

I 2013 fikk Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre samlet 53,9%, mens Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti oppnådde 40,4% til sammen. Differansen var altså 13,5% i favør Nydalenpartiene. Denne ledelsen må de rødgrønne altså redusere med 12,4%. Vi kaller dette en Butler swing på 6,2%, altså at den ene siden taper 6,2% og den andre vinner like mye.

Så hvordan ligger det an i skrivende stund? I min prognose er de rødgrønne og Nydalenpartiene nøyaktig like store, med 45,5% av stemmene. De rødgrønnes fremgang siden forrige valg er altså på 5,1%, og skulle egentlig vært for liten, men Nydalenpartiene har til gjengjeld tapt hele 8,4%, og det gir en Butler swing på (5,1+8,4)/2 = 6,75% i retning de rødgrønne. Årsaken til denne uoverensstemmelsen i rød fremgang og blå tilbakegang er at MDG, Rødt og andre partier har vokst og gitt mindre rom for de sju partiene.

Forskjellen mellom 6,75 og 6,2 er naturligvis veldig liten. Skulle de rødgrønne tape ytterligere og Venstre oppnå mer enn 4%, vil Nydalenpartiene kunne vinne valget selv med SV over sperregrensen.

På den annen side viser meningsmålingene at MDG kan ta både tre og fire distriktsmandater, og dette vil kunne flytte vippepunktet nesten 1% i opposisjonens favør, for ikke å snakke om hvor vanskelig det blir for begge blokkene å nå et flertall hvis MDG kommer over sperregrensen. Som jeg var inne på i innlegget "Utjevningsmandater, styringstillegg og sperregrense" kan vi også få en situasjon der Aps og Sps distriktsmandater kombinert med SVs utjevningsmandater forhindrer alle andre muligheter enn rødgrønt flertall, uavhengig av hva herr Butler sier. En slik konstellasjon kan også vise seg å være de rødgrønnes eneste mulighet.