tirsdag 15. august 2017

Fordel Solberg i Akershus

Jeg følger her opp innlegget med oversikten over fylker der venstredreiningen i forhold til 2013 favoriserer de ulike regjeringsalternativene. De siste dagene har vi nemlig fått flere meningsmålinger, og bildet endrer seg noe i retning Solberg. Mer spesifikt: ett fylke, Akershus, har nå krysset grensen, og har en svakere venstredreining enn Støre behøver for å overta makten. Vi har ikke noen helt ferske målinger fra Akershus, så dette er vel å merke kun en ekstrapolering av nasjonale tendenser.

Forutsetningen er som før at Venstre, MDG og Rødt er under sperregrensen, og SV og KrF over. Siden sist har jeg også forklart hvordan småpartienes distriktsmandater kompliserer bildet. I dagens prognose har MDG mistet sitt distriktsmandat i Hordaland, og hvert av småpartiene ligger nå inne med ett mandat hver. Det vil si at nå trenger Støre en venstredreining på 3,9% for å kaste Solberg og 4,4% for å oppnå flertall for de rødgrønne alene. Blir venstredriningen et sted mellom kommer MDG og/eller Rødt på vippen, og vi kan kanskje kalle en slik situasjon "gråsonen". Her dikter vi opp nye begreper over en lav sko, nemlig. Tallene bør ikke tas helt bokstavelig på desimalnivå, men de kan umulig være helt gale heller.

Nasjonalt er venstredreiningen (Butler swing) nå i størrelsesorden 5,6%. Det betyr at snittet av de tre blågule partienes tilbakegang og de rødgrønnes fremgang er 5,6%, og at differansen mellom blokkene reduseres med 11,2%. Differansen var som kjent 8,3% i 2013. På fylkesnivå er situasjonen som vist under: