torsdag 17. august 2017

Nytt håp for Venstre i Akershus

Akershus er et viktig fylke for Venstre. Det er ett av de tre fylkene hvor partier under sperregrensen kan gjøre seg håp om å kapre distriktsmandater, og det var også et godt fylke for Venstre ved forrige stortingsvalg. Dessuten er det naturligvis mange stemmer å vinne der. Så langt i år har det sett mørkt ut for partiet. Alle målinger fra Akershus har vist nivåer under fire prosent, og da er det vanskelig å tro de er over sperregrensen nasjonalt. Venstre har råd til å tape 30 000 stemmer ved dette valget, og hvis de taper 10-15000 i Oslo og Akershus alene er det et dårlig tegn.

Dagens måling utført av InFact for tre lokalaviser gir Venstre nytt håp. Med nesten fem prosent av stemmene er Abid Raja inne med god margin, samtidig som det bærer bud om at sperregrensen kanskje ikke er så langt unna nasjonalt heller.

Det andre av småpartiene som drømmer om distriktsmandat i Akershus, Miljøpartiet De Grønne, er også inne med mandat på denne målingen, men i min prognose er de foreløpig såvidt uten. Marginene er så små at det i praksis må regnes som et helt åpent spørsmål. Det er Fremskrittspartiet og Høyre som ligger an til å måtte gi fra seg distriktsmandater hvis MDG og Venstre kommer inn fra Akershus.

Min prognose for oppslutning om partiene nasjonalt er et glidende snitt av nasjonale målinger. Her har både Venstre og MDG for tiden 3,6%. Men summen av fylkesprognosene gir Venstre 3,9% og summen av fylkesprognoser uten justering for "House Effect" har Venstre oppe på 4,1%. Jeg har nå fremdeles mest tro på snitt av nasjonale målinger, som er flere og kommer mer jevnlig, men det er verd å nevne i forbindelse med målingen fra Akershus i dag.

Det er kanskje på tide å begynne å spekulere i hvor Venstre kan ta utjevningsmandater. Et Venstre over sperregrensen vil sannsynligvis ha distriktsmandater i Oslo, Akershus og Hordaland, og skal da ha fire utjevningsmandater i tillegg, kanskje fem. Hvilke partier kan miste disse, og hvor? Følg med i neste innlegg. Eller kanskje det etter der igjen.