søndag 6. august 2017

Dagens fylke: Rogaland

Folketall: 472 023 (+4,4% siden 2013)
Antall mandater: 14
Valgresultat 2013
Prognose

 • Rogaland er vårt nest blåeste fylke, i 2013 10% blåere enn landsgjennomsnittet
 • Mandatfordelingen i 2013 var Høyre (4), Ap (3), Frp (3), KrF (2), Sp (1). Venstre fikk utjevningsmandatet, slik at sammensetningen var 10-4 i favør høyresiden.
 • I Rogaland har vi svært sprikende målinger i år. Spesielt forholdet mellom de to største partiene er vanskelig å bli klok på. Det anbefales å lese Johan Giertsens kommentar om problemet på nettsiden Poll of polls.
 • Min prognose er en rent matematisk behandling av de tallene vi har, og hvor godt den står seg vet vi ikke før valget er over. Det følgende tar som utgangspunkt at prognosen stemmer, men tallene er mer usikre i Rogaland enn andre steder. Here goes:
 • Rogaland er det eneste fylke hvor Arbeiderpartiet har større fremgang enn Senterpartiet. De går frem hele 6,3% sammenlignet med forrige stortingsvalg. Spesielt er det også at Arbeiderpartiet går frem sammenlignet med 2015, mens Senterpartiets fremgang siste to år er relativt ubetydelig.
 • 10 av 13 distriktsmandater virker sikre.
 • Arbeiderpartiet, beholder i alle fall sine mandater, og er på nippet til å vinne to til.
 • Høyre kan både tape og vinne mandat, begge deler er like sannsynlig.
 • Fremskrittspartiets tredje mandat er i fare, og KrFs andre er sannsynligvis tapt. (Oppdatering 12/8: Nettopp KrF har nå tatt Frps tredje mandat i prognosen og beholder dermed sitt andre.)
 • Senterpartiets mandat er trygt, men de trenger både et løft og stang inn for å vinne et til.
 • Det er altså trolig sju kandidater fra fem partier som kjemper om de siste tre distriktsmandatene.
 • Rogaland er er så stort fylke at partier under sperregrensen kunne hatt en mulighet her, men i Rogaland stemmer man ikke på slikt. Både Venstre og SV mangler mer enn en prosent på å ta mandat, MDG og Rødt mer enn to prosent. Den "lokale sperregrensen" er i praksis ca 4,5%
 • Det er vanskelig å peke på noen partier som er ute av kampen om utjevningsmandat i Rogaland.