onsdag 16. august 2017

Bare de beste målinger er gale nok

Denne prognosemaskinen min ville ikke vært mulig uten nettstedet Poll of Polls, der Johan Giertsen og Lars Øy gjør en fantastisk innsats med å samle inn, presentere og ikke minst kommentere meningsmålinger publisert av media i det ganske land. Deres jobb igjen ville vært umulig uten de tusener på tusener av kroner som avisene spanderer på å leie inn byråer til å utføre målingene. Denne bloggen er altså dobbelt opp et realt snylteverk og parasitteri, og jeg er takknemlig for at ingen ser ut til å ta seg nær av det.

I det siste har jeg tenkt på et ørlite problem. Noen ganger publiseres det målinger gjort på oppdrag fra partier eller andre organisasjoner, for eksempel Arbeiderpartiet eller Høyre. Og det er ikke noen grunn til å tro at målingene er unøyaktige av den grunn, det er ikke det. Jeg er sikker på at byråene gjør en faglig god jobb, og feilmarginer blir man aldri kvitt uansett hvor grundig man behandler resultatene. Problemet er at det utføres mange slike målinger, og offentligheten får bare tilgang til et kresent utvalg av dem. Hvis et parti utfører målinger i tre fylker, og offentliggjør bare en av dem, er det mest sannsynlig en grunn til det. Slik kan partiene sile vekk de målingene der feilmarginene gir utslag feil vei fra deres synspunkt.

Det samme problemet har vi forhåpentligvis ikke når det gjelder målinger bestilt av media. Det er for tiden ni landsdekkende målinger som stort sett kommer en gang hver måned, og så lenge de gjør det kan vi være rimelig sikre på at det som måles blir publisert. Jeg velger å tro at heller ikke andre målinger bestilt av mediene rundt omkring er gjenstand for slik siling.

Jeg har snakket med Giertsen om dette, og vi er helt enige om at det er et problem, som de lenge har vært veldig bevisste på. For dem er det naturlig å publisere målingene likevel, selv om de har innført noen fornuftige betingelser. Så langt har jeg snyltet på Poll of polls også i denne sammenhengen. Jeg har altså indirekte adoptert Poll of polls sin policy og laget prognoser på grunnlag av alt jeg finner der.

Men prognosemaskinen min er ikke Poll of polls. De bør absolutt formidle de målingene de får, mens jeg for min del kanskje bør motstå fristelsen å bruke målinger som kan være valgt ut for å skjønnmale tilstanden for de som står bak. Jeg er litt i tvil her. Vi har aldri mange nok målinger. Jeg skal tenke på det. Kanskje jeg må fjerne noen målinger fra prognosemaskinen min. Kanskje.