fredag 4. august 2017

Solberg tar et jafs

VG publiserte i dag første nasjonale meningsmåling i innspurten av valgkampen under overskriften "Velgerkrise for Ap-Jonas". Overskriften kan være mer treffende enn den virker på overflaten.

Tallene i seg selv virker nemlig ikke så dramatiske: Arbeiderpartiet scorer litt lavere enn snittet av landsdekkende målinger, men resten av partiene ligger omtrent der vi er vant til å se dem de siste månedene, og i alle fall innenfor feilmarginene. Bekymringen for Ap-Jonas bør ligge mer i det jeg kaller "House Effect". Målingen er nemlig utført av InFact, som gjennomgående måler Ap og Sp høyere og Frp og Høyre lavere enn de andre byråene. For all del: InFact kan ha rett, men min prognose baserer seg i alle fall på at summen av meningsmålinger vil gi et riktigst bilde.

Så hvor kraftig er InFacts "House Effect"? Temmelig kraftig, viser det seg. Mine beregninger viser at InFact måler Høyre hele 2,5% lavere, og Frp 1,3% lavere enn et glidende snitt av målinger (inkludert InFacts) siden mars 2016. På den andre siden gir InFact Ap 0,9%, SV 0,4%, KrF 0,4% og Sp 1,0% for høy oppslutning.

Hvis vi leser meningsmålingen i VG lys av disse tendensene, ser bildet mer spennende ut enn venstresiden setter pris på, og mer oppløftende enn høyresiden er vant til. Vi uavhengige kan jo glede oss over klassisk popcorn time.

Prognosen min har riktignok en liten endring i forhold til mitt "veikart" fra 15. juli: Etter målingen i Hordaland 24.juli og InFacts måling i dag ser det nå ut til at MDG har distriktsmandat i Hordaland i stedet for Venstre. Det betyr at småpartiene har tre slike på venstresiden (MDG 2, Rødt 1) og bare ett på høyresiden (Venstre), og de tre store blå partiene trenger derfor å vinne 84 av de resterende 165 mandatene for å få flertall sammen med Venstre. Vi antar at 83,5/165 eller ca 50,6% av de seks store partienes samlede oppslutning vil være tilstrekkelig.

I InFact måling i dag har de tre store røde (Ap, Sp, SV) samlet 47,1%, men hvis vi justerer for "House Effect", som samlet utgjør 2,3%, står vi igjen med 44,8%. De tre store blå (H, Frp, KrF) har samlet 40,5%, som kan justeres opp 3,3% og gi 43,8% oppslutning. De seks store partiene samlet har da 87,6%, eller justert, 88,6%, og høyresidens andel av store partier blir da 49,4% Det tilsvarer 81,6 av de 165 mandatene som ikke går til småpartiene. Hvis utjevningsmandatene jevner ut slik de skal, bør dette gi de tre store blå 81 eller 82 mandater, alt etter hvilke partier som har stang inn og stang ut i fordelingen. Legg til Venstres distriktsmandat i Oslo og Solberg har opp til 83 mandater og 38 dager på seg. Legg merke til at vi da har MDG på vippen.

Jeg bør gjøre oppmerksom på at jeg bruker ikke "House Effect"-justeringer på landsdekkende målinger, bare for å justere fylkesmålingene, der vi ikke er velsignet med den samme bredden av utførende byråer. Prognosen min per i dag ligner dermed ikke på beregningen over, og InFacts måling må altså først og fremst regnes som en advarsel om hva som kan komme fra de andre byråene. "House Effect" er jo heller ikke noen konstant størrelse: Den samme feilmarginen vil gjøre seg gjeldene i avvik fra snitt som i avvik fra valgresultatet. Inntil vi har flere målinger, vil jeg nok vente med å konkludere med at Solberg har tatt igjen Støre. Men spennende blir det!