tirsdag 29. august 2017

De ubegripelige utjevningsmandatene

Når man ser på hvordan utjevningsmandatene er fordelt på parti og fylke rundt omkring i landet, kan man få inntrykk av at det er ren lotto. Frp fikk ingen utjevningsmandater sist, mens både de største partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, og det minste over sperregrensen, Venstre, fikk. Men det er et system i galskapen.

Utjevningsmandater deles ut i to omganger.

Først finner man ut hvilke partier som er mest underrepresenterte. SV, med 4,1% av stemmene i 2013, hadde bare vunnet distriktsmandater i Oslo og Hordaland, mens Frp med sine 16% hadde vunnet 29 mandater fra 17 fylker. Da man skulle utjevne disse forskjellene, regnet man først ut hvor mange mandater de enkelte partiene manglet på å få sin andel.

Man begynner altså med å se på forholdet mellom antall stemmer og antall mandater. Helt spesifikt tar man stemmetallet og deler på et tall som er 2 ganger antallet mandater de allerede har fått, pluss 1, slik: SV hadde 116 021 stemmer og to mandater. Altså blir formelen 116 021 / ( ( 2*2 ) + 1 ) = 116 021 / 5 = 23 204. Sammenlign med Frp: 463 560 / ( ( 29 * 2 ) + 1 ) = 463 560 / 59 = 7 857. SV hadde den høyeste verdien av alle partiene og fikk altså det første utjevningsmandatet. Slik fortsetter man, men nå som SV har fått et utjevningsmandat, må vi dele SVs stemmetall med 7 i stedet for 5, og i 2013 ble det Venstre som fikk det andre utjevningsmandatet. Kort fortalt: da alle 19 utjevningsmandatene var delt ut, hadde SV, Venstre og KrF fått fem hver, Sp to, Ap og Høyre ett hver, mens Frp hadde så mange distriktsmandater at de ikke skulle ha utjevning i det hele tatt. MDG hadde 2,8% av stemmene og fikk bare ett distriktsmandat, men siden de ikke kom over sperregrensen, fikk de ikke utjevning likevel.

Når vi nå vet hvilke partier som skal ha hvor mange utjevningsmandater, begynner andre runde, der mandatene skal fordeles på fylker. Det er nemlig slik at hvert fylke får ett utjevningsmandat. Det man ser på da er hvor partiet lå nærmest til å få utjevningsmandat. Man rangerer altså alle partienes neste kandidat i alle fylker i en og samme liste etter såkalt restkoeffisient, og fordeler dem fortløpende, såfremt både det gjeldende partiet og fylket har flere utjevningsmandater igjen. En slik liste kan man se et eksempel på hos Poll of polls.

I valget i 2013 hoppet man altså over kandidaten hvis vedkommende tilhørte Frp eller MDG, hvis partiet hadde brukt opp sine eller hvis fylket allerede hadde gitt bort sitt utjevningsmandat til et annet parti. Ellers tilfalt utjevningsmandatet kandidaten.

Alt dette gjør det naturligvis vanskelig å gjette på hvem som får utjevningsmandat i et gitt fylke, men noen ganger kan vi gjette bedre enn andre ganger. I mitt hjemfylke, Finnmark, er det for eksempel åpenbart at hvis det fjerde største partiet ikke får distriktsmandat, vil dette partiet ha høy restkoeffisient, fordi det ser ut til at fire partier kommer over 12% i år. Restkoeffisienten er da tilsvarende 0,6 mandater, og det er ganske høyt. Det betyr at vedkommende partis kandidat stiller langt fremme i køen både sammenlignet med andre partier i fylket og samme partis kandidater i andre fylker. Skulle det være slik at Finnmarks fjerde største parti ikke er et parti som skal ha utjevning, er det i følge meningsmålingene SV som er neste alternativ. De vil da ganske sikkert få utjevningsmandatet, siden SVs kandidat vil ha høy restkoeffisient sammenlignet med SV i andre fylker, og siden SV typisk får mange utjevningsmandater.