tirsdag 22. august 2017

Fylkesprognoser og House Effect-justeringer

Johan Giertsen i Poll of Polls illustrerte nylig i en kommentar på sin nettside ("Fylkesmålingene – to ulike valg?") på en slående måte hvor stor forskjellen er mellom byråer som vekter mot 2015 og de som vekter mot 2013. Dette problemet har jeg, delvis ansporet av den samme Giertsen, prøvd å løse gjennom å justere fylkesmålingene etter hvilket byrå som gjorde den enkelte måling.

Det er naturligvis ingen måte å teste om slike justeringer gir et riktig resultat, men i min landsdekkende justerte prognose oppgis i tillegg til glidende snitt av nasjonale målinger også, helt nederst på siden, summen av fylkesprognosene. Hvis denne samsvarer med den nasjonale snittet, mener jeg at metoden min er et skritt i riktig retning. Erfaringen så langt er at dette samsvaret er over all forventning, noe enhver kan overbevise seg om ved å ta en titt, og sammenligne med den samme summen i den ikke-justerte prognosen.

Jeg er riktignok litt i tvil om jeg griper det an på beste måte. Justeringene mine er nemlig så primitive som tenkes kan. Når InFact over tid måler Høyre 2,5% lavere enn de andre byråene, legger jeg ganske enkelt til de 2,5% på samtlige fylkesmålinger og kaller det et justert nivå for Høyre i det aktuelle fylket. Etterhvert har jeg kommet til at dette kunne vært gjort snedigere.

Jeg velger å anta at InFacts slagside sammenlignet med andre byråer har noe med vektingen mot 2015 å gjøre. Høyre gikk tilbake med 3,4% mellom stortingsvalget 2013 og kommunevalget 2015, men tilbakegangen var ikke jevnt fordelt over hele landet. I Hordaland gikk Høyre tilbake hele 10,5%, mens partiet gikk frem 2,0% i Oslo. Dette forklarer nok også hvorfor Hordaland viser størst avvik mellom byråene, mens de i Oslo er mer samstemte.

Neste gang jeg lager en slik prognosemaskin, for eksempel i 2021, tror jeg at jeg vil operere med ulik justering i hvert fylke, i alle fall hvis jeg har en teori om hva slagsidene henger sammen med. Enn så lenge får det bli opp til enhver om man vil tro at Høyre har høyere oppslutning i Hordaland enn min prognose viser, og tilsvarende lavere oppslutning i Oslo.

Det hele vil bli åpenbart den 11. september. Vi får vel bare stemme på vårt respektive drømmeparti og håpe på det beste!