mandag 1. oktober 2018

Oppsummering av september - fylkestingsvalgene

I september har vi sett fem fylkesmålinger: Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag, Viken og Agder.

Den mest spennende målingen i september er utvilsomt Sentios måling fra Viken. Den nye superfylket har ikke vært målt tidligere og Viken er et av de fylkene der forholdet mellom blokkene er jevnest. Jeg har hatt en mistanke om at Østlandet er den landsdelen som driver den nasjonale venstredreiningen vi ser i stortingsmålinger, og målingen i Viken kan tas til inntekt for en slik oppfatning. Vikens slagside i valgene 2013, 2015 og 2017 har vært 3-4% i favør høyresiden, så rødgrønn seier her krever en betydelig venstredreining. Ikke desto mindre er det nettopp en knapp ledelse for venstresiden vi ser. Faktisk er Viken 1% lenger til venstre enn i 2015. Det er en viss usikkerhet knyttet til at Sentio vekter mot 2015, og det kan forklare det overraskende svake tallet for Frp og sterke tallet for MDG. Det ville vært interessant å se en måling som vekter mot 2017 i stedet. Hvis Viken er rødgrønt, vil trolig Vestfold og Telemark være det også, men der har vi ingen målinger ennå.

Respons' to målinger i Møre og Romsdal i august og Sentios i september, ga helt ulike bilder av fylket. Men som det fremgår i tabellen hos pollofpolls: råtallene ligner mer på hverandre enn barometertallene gjør, noe som tyder på at det er hvilket valg man vekter mot, enten 2015 eller 2017, som utgjør forskjellen. Det kan være interessant å se på snitt av råtall for de tre målingene. Gjør vi det, ser det slik ut: Høyre 25,7 - A 20,7 - Sp 17,7 - Frp 15,1 - Krf 7,5 - SV 5,1 - Venstre 3,3 - MDG 1,7 - Rødt 1,7. Den mest iøyenfallende forskjellen fra snittet av målingene i august er da at Frp virker mye svakere, men det er visst vanlig for det partiet at valgresultat overgår råtall. Skulle råtallene slå til er dette en kraftig venstredreining: 51,6% til Nydalen mot 55,7% i 2017. Målingene i Møre og Romsdal er et eksempel på at flere meningsmålinger ikke alltid gjør bildet klarere.

Sentios måling i Trøndelag viser fremgang for venstresiden, og de største utslagene er MDGs fremgang og Frps tilbakegang. Begge deler bryter med mønsteret vi har sett i Trøndelag og med trenden i landet forøvrig, så jeg tar denne utviklingen med en klype salt inntil flere målinger eventuelt bekrefter den.

I Respons' måling i Rogaland er Nydalen-partiene ikke sterkere enn i 2015, men et blått styre er likevel mer sannsynlig nå enn i forrige fylkestingsvalg, fordi de blåblå vokser på bekostning av mellompartiene og nå bare mangler ett mandat på rent flertall. I April hadde de faktisk flertall alene, men Høyre har gått mer tilbake enn Frp har gått frem siden i vår. Det nye er at "Folkeaksjonen nei til mer bompenger" kan skape en uklar situasjon i Rogaland, hvis de blåblå ikke greier å lokke Venstre eller Krf til å skifte side.

Respons har også målt Agder, og det er veldig hyggelig lesning for partiet Høyre. Her er det fremdeles KrF som er på vippen.