onsdag 26. juli 2017

Dagens fylke: Troms

Folketall: 165 632 (+3,3% siden 2013)
Antall mandater: 6
Valgresultat 2013
Prognose

  • I 2013 mistet Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet mandater, mens Høyre og SV vant.
  • Som man ser mistet Troms ett mandat i forhold til 2009.
  • Nå ligger det an til at Senterpartiet vinner tilbake mandatet sitt, på bekostning av Høyre. Fordelingen blir da Arbeiderpartiet 2, Høyre 1, FrP 1 og Senterpartiet 1, mens SV tar utjevningsmandatet.
  • Prognosen for Troms har gode marginer begge veier for alle partier, og vi går mot en temmelig forutsigbar mandatfordeling i fylket. Knappest margin har Arbeiderpartiets andre mandat vs SV, og for å ta mandatet fra Ap må SV stjele 3,8% av stemmene derfra. Selv utjevningsmandatet virker ganske opplagt, såfremt SV kommer over sperregrensen.