søndag 23. juli 2017

Vippepunktet: 4,15%

Som jeg skrev i innlegget om Solbergs vei til valgseier ligger det nå an til at partier under sperregrensen oppnår fire distriktsmandater ved årets stortingsvalg: Venstre får to, MDG og Rødt ett hver. Dermed er det 165 stortingsmandater til fordeling mellom de større partiene, og utjevningsmandatene vil sørge for at disse fordeles omtrent proporsjonalt med stemmeandelene, og siden småpartienes fire mandater nullstiller balansen mellom blokkene, er årets valg i virkeligheten et spørsmål om hvorvidt Ap, Sp og SV samlet får flere stemmer enn Høyre, FrP og KrF. Alt dette forutsatt at SV og KrF holder seg over sperregrensen og Venstre, MDG og Rødt under.

Ved valget i 2013 fikk de rødgrønne partiene til sammen 40,4%, mens Høyre, FrP og KrF samlet fikk 48,7%. Forspranget var altså 8,3%, og det er dette forspranget venstresiden må spise opp for å vinne valget. Eller for å si det på en annen måte: hvis 4,15% av stemmene går over fra de sistnevnte til de førstnevnte blir Støre statsminister.

Dette kan man jo for moro skyld overføre til de enkelte kommunene. I min hjemkommune, Alta i Finnmark, var Høyre, FrP og KrF 4,8% større enn Ap, Sp og SV i 2013. Hvis Alta skal bidra til at venstresiden vinner, må de tre røde forbedre stillingen med 8,3%, så de blir 3,5% større enn de tre blå. I Oslo, hvor de blå hadde et 6,7% forsprang, er Støres skjema til valgseier et rødt forsprang på 1,6%. Interessant nok ser det for øyeblikket ikke ut til at Oslo bidrar til noen valgseier for Støre: De to sidene er praktisk talt jevnstore i hovedstaden. På den annen side ligger Rødt an til å ta et distriktsmandat fra Venstre i Oslo, og det utgjør jo 5% bare det.

Sånn kan man holde på. I de fylkesvise prognosene (klikk på fylke) har jeg nå tatt med forskyvningen 3 blå -> 3 røde for hvert fylke hvis man vil følge med på det. Hvis jeg gidder skal jeg lage dette skjemaet for alle kommunene en eller annen gang før valgnatten, ellers kan du jo gjøre det selv for din egen hjemkommune. Slik kan man jo tilbringe valgnatten med å følge med på hvilke kommuner som bidrar til eventuelt maktskifte, eller hvilke som ender med å redde Solberg for fire nye år når alt kommer til alt.