søndag 20. august 2017

MDGs potensielle utjevningsmandater

I forrige innlegg skrev jeg om Venstres potensielle utjevningsmandater, og det ville være rart å ikke skrive et tilsvarende innlegg om MDG. I prognosen min har de to partiene like stor oppslutning, selv om summen av fylkesprognoser for øyeblikket viser et noe større Venstre enn MDG.

Hvis MDG kommer over sperregrensen er det sannsynlig at de allerede har flere distriktsmandater enn de ligger inne med i min prognose i dag. En vekst på 0,3%, fordelt jevnt utover alle fylkene, vil utløse distriktsmandater i Akershus (Rasmus Hansson) og Hordaland (Arild Hermstad) i tillegg til Une Aina Bastholm i Oslo, som synes trygg allerede. For øyeblikket er det Høyre og Arbeiderpartiet som har siste mandat i disse fylkene. Respons Analyses måling for Høyre nylig kan til og med gi MDG håp om at Anna Serafima Svendsen Kvam tar distriktsmandat i Rogaland, for eksempel fra Fremskrittspartiet.

Da vil det gjenstå tre utjevningsmandater å fordele til MDG, og spørsmålet er hvilke fylker de eventuelt vil komme fra. I min mandatfordeling bruker jeg vanligvis restkoeffisienter basert på fylkesprognosene, men for å få realistiske hypoteser ut av dette må jeg justere fylkesprognosene opp slik at de samsvarer med en nasjonal oppslutning på 4%. Jeg legger altså til ca 0,3% og beregner restkoeffisienter ut fra dette tallet i hvert fylke.

MDGs høyeste restkoeffisient finner vi da i Oslo. Dette ville faktisk vært MDGs andre mandat fra hovedstaden, om ikke et annet parti, sannsynligvis KrF, hadde blitt tildelt dette utjevningsmandatet fra før. Dermed er det Gjertrud Berg i Sør-Trøndelag som ser ut til å ta første utjevningsmandat for MDG, såfremt MDG (nå 3,8%) blir større enn KrF (nå 2,4%) i fylket og SV tar distriktsmandat, slik det ser ut til. KrF må da hente dette utjevningsmandatet et annet sted.

MDGs neste på listen er Ståle Sørensen i Buskerud. Pussig nok ser det ut til at ingen andre partier har snappet opp dette utjevningsmandater før det blir MDGs tur, enten fordi partiene ikke skal ha utjevningsmandater i det hele tatt, eller fordi de allerede har blitt tildelt sin kvote. Arbeiderpartiet mister ett utjevningsmandat nettopp her siden flere partier over sperregrensen gjør at partiet ikke skal ha slikt.

Det siste utjevningsmandatet til MDG derimot, er det som blir til overs etter at alle andre partier har blitt tildelt alle sine, nemlig Sogn og Fjordane, og den heldige vinner av siste utjevningsmandat heter da Stein Faleide Malkenes som har rundt 1 500 stemmer i ryggen. Det er SV som har dette utjevningsmandater i prognosen for øyeblikket.

Foruten Arbeiderpartiet, som mister sitt utjevningsmandat i Buskerud til MDG, er det Høyre og Sp som må vike plassen for å MDGs tre mandater. Høyres i Hordaland kan bli erstattet av KrF, som tapte ett i Sør-Trøndelag, mens SV som tapte ett i Sogn og Fjordane kan overta Sps i Vestfold.

Det er klart at slike prognoser som dette er svært usikre, men det er interessant å prøve ut mulige utfall. Noen utjevningsmandater virker sikrere enn andre, men det er jo også slik at de utjevningsmandatene som ser aller sikrest ut, vil være nærmeste kandidater til distriktsmandater, og slike endringer vil ha betydning for en del andre utjevningsmandater.