torsdag 24. august 2017

Venstres og MDGs skjema, seks uker senere

For seks uker siden pekte jeg på at Venstre og MDG trenger 4/5 av oppslutningen ved fylkestingsvalgene i 2015 for å komme over sperregrensen. Det er jo interessant å følge med på hvor de lykkes og ikke lykkes med å mobilisere sine velgere fra forrige valg, og hvis man bruker denne målestikken for hvert enkelt fylke trer det frem et mer detaljert bilde av hvor nære de er og hvor brettet brenner rent geografisk.

Jeg har gjort denne beregningen på nytt nå som begge partiene ligger mye nærmere, og kanskje over, sperregrensen. Dette er altså fylkesprognosene, som slett ikke alltid summerer seg opp til det samme resultatet som snitt av nasjonale målinger, men for tiden er samsvaret slett ikke så verst.

Vi har altså målsetningen, 4/5 av fylkestingsvalget 2015, i kursiv. Deretter prognosen for fylket per i dag, og til sist differansen mellom de to uttrykt i et stipulert antall stemmer. Står det minus 2 000 mangler partiet 2000 stemmer på målsetningen, står det et positivt tall er partiet foran skjema. Jeg innrømmer gjerne at dette er på grensen til å være en vel optimistisk bruk av veldig omtrentlige tall, men tror likevel at det går an å se noen tendenser her hvis man bare passer på å myse litt.

Jeg sa sist at Venstre ligger best an til å klare målsetningen i de store byene. Dette er ikke lenger tilfelle, tvert imot ser det ut til at byene er problemet nå. Riktig nok ser Sør-Trøndelag med Trondheim positiv ut, men her har vi ingen målinger siden forrige gang jeg skrev om dette, fremgangen der bare en gjetning basert på nasjonale trender. For Venstre går unektelig frem på nasjonale målinger, og det er ikke minst Akershus som har løftet Venstre de siste ukene. Akershus er jo ett av fylkene der Venstre kan vinne distriktsmandat, og Abid Raja er akkurat nå inne i min prognose. Riktignok er Venstre fremdeles etter skjema her, men differansen er nå ganske liten. Rogaland, på den andre side, er den store skuffelsen, men det er spesielt en måling som gjør utslag her. Nye målinger kan komme til å moderere bildet.

Det motsatte kan sies om MDG. Jeg sa sist at MDG må mobilisere i byene, der de ser ut til å ha tyngden av sympatisører, etter valget i 2015 å dømme. Det har MDG gjort til de grader. Rogaland peker seg ut som et ekstremt godt fylke for MDG nå, og Oslo har gått fra stort problem til rene lokomotivet sammenlignet med skjema til sperregrensen.

Det er fristende å lete etter sammenhenger på fylkesnivå når det gjelder disse to partiene. Begge prøver å profilere seg som miljøpartier, og de bakgrunnstallene jeg har sett viser at det er en viss trafikk mellom nettopp MDG og Venstre, sammenlignet med tidligere valg. Et indisium kunne være å regne ut en såkalt "Butler swing" for dem, altså å lete etter motsatte bevegelser. Hvis det er slik at Venstre faller der MDG stiger, kan man jo lure på om det er tilfeldig. Jeg har ikke annet å bruke her enn mine egne veldig omtrentlige prognoser, men litt moro skal man jo ha. Under har vi altså frem- og tilbakegang for de to partiene i hvert fylke, og en Butler swing-beregning til slutt. (Minus = Venstre taper til MDG, Pluss = omvendt)

Begge partiene har jo vokst siden juli, og motsatte bevegelser finner vi bare i to fylker: Oslo og Rogaland, der det kan spekuleres i om ikke over ett prosentpoeng av velgerne har gått fra Venstre til MDG. I Nordland og Nord-Trøndelag øker Venstre markant raskere enn MDG, mens i Hordaland og Vestfold er det MDG som er mest i siget.

Ble vi klokere av dette? Ja, jeg sitter med et inntrykk av at MDG skviser Venstre i Oslo, Stavanger og Bergen. Nå er jeg spent på hva meningsmålingene vil si om Trondheim (Sør-Trøndelag).