torsdag 3. august 2017

Dagens fylke: Buskerud

Folketall: 279 714 (+4,0% siden 2013)
Antall mandater: 9
Prognose

  • Buskerud er et av våre mest politisk gjennomsnittlige fylker: bare et par prosent til høyre for landsgjennomsnittet i 2013.
  • Distriktsmandatene gikk i 2013 til Arbeiderpartiet (3), Høyre (3) og Fremskrittspartiet (2). Senterpartiet tok utjevningsmandatet.
  • Venstredreiningen er kraftigere her enn i Oslo og Akershus, men svakere enn i resten av Østlandsfylkene
  • Som på resten av Østlandet er det Frp som taper mest av regeringspartiene.
  • Ap ser ut til å beholde sine tre mandater, Senterpartiet tar ganske sikkert et distriktsmandat fra enten Frp eller Høyre.
  • Høyre ligger for øyeblikket best an til å beholde mandatene sine. I forhold til prognosen må Frp stjele 1,7% fra Høyre for å beholde sine to mandater. Høyre skal også passe seg litt for Sp, men to mandater ser lite sannsynlig ut for Sp akkurat nå.
  • Det er uklart hvor utjevningsmandatet havner. Prognosen akkurat nå er at det tilfaller Kristelig Folkeparti, men med en lav restkoeffisient.