fredag 11. august 2017

Vippepunktet i flyt

Seks partier ligger for øyeblikket an til å komme over sperregrensen. Ytterligere tre partier, Venstre, MDG og Rødt, ligger an til distriktsmandater. Det varierer litt hvor mange mandater disse, her kalt "småpartiene", ligger an til, men ett hver i Oslo synes sikre og noe mer enn sju mandater vil de sannsynligvis ikke få uten at ett av dem kommer over sperregrensen. Det er først og fremst i Hordaland og Akershus det kan bli spennende. Mer om småpartiene i et senere innlegg.

Jeg har tidligere skrevet at hvis småpartienes distriktsmandatene er likelig fordelt på høyresiden (Venstre) og venstresiden (MDG og Rødt), vil det være tilstrekkelig for de rødgrønne (Ap, Sp og SV) å stjele 4,15% fra de tre store blågule (H, Frp og KrF). Hvis. På det tidspunktet jeg skrev det innlegget lå Venstre an til distriktsmandat i Hordaland, slik at stillingen var 2-2. Siden den gang har MDG "tatt" dette mandatet i min prognose, og MDG og Rødt har dermed tre mandater til sammen og Venstre bare ett. Så der har vi en forutsetning vi kan hive til måsen.

Balansen mellom småpartienes distriktsmandater har med andre ord betydning for vippepunktet. Hvis Venstre har færre mandater enn MDG og Rødt samlet, blir det vanskeligere for høyresiden å beholde makten. Jeg tenkte jeg skulle prøve å tallfeste dette poenget her.

Regnestykket er altså slik: Vi starter med 169 mandater, trekker fra småpartienes samlede mandattall, og regner ut hvor stor andel av de resterende mandatene høyresiden behøver for å nå 84,5 mandater totalt. Jeg sier 84,5 fordi mandatutjevningen da forhåpentligvis vil avrunde det til 85. Denne andelen multipliseres med den samlede oppslutning om de seks store partiene, og sammenlignes med de samme partienes oppslutning ved forrige stortingsvalg. Enkelt, ikke sant?

Vi kan ta dagens prognose som eksempel. Småpartiene har fire mandater og det gjenstår nå 165. For å oppnå 84,5 mandater trenger de tre store blå 83,5 i tillegg til Venstres mandat. 83,5 / 165 = 0,506. De seks store har for øyeblikket 88,5% av stemmene, og 88,5% * 0,506 er 44,9%. De rødgrønne vil da ha resten: 43,8%. Tre blå trenger altså ha slå de tre røde med 1,1%. I 2013 var differansen 8,3%, så hvis mer enn 3,6% av velgerne går fra de tre blå i 2013 til de tre røde i 2017 blir Jonas Gahr Støre statsminister i et slikt scenario.

Det kan jo hende småpartiene kommer på vippen også. Hvor stor må overgangen være for at de rødgrønne skal ha flertall alene? Jeg burde visst lage en tabell. Skal vi se ... Rødt får ett. Venstre får 1-3 og MDG får 1-3. Det blir ... ni permutasjoner. Jo, det er overkommelig å lage en tabell...

I min prognose er velgerovergangen nasjonalt nå 6,0% og i fritt fall, så dette kan bli spennende ... Småpartiene kommer altså på vippen hvis velgerovergangen er mellom de to vippepunktene.