torsdag 24. august 2017

Det tasser et lite spøkelse gjennom Europa

I dagens prognose har Rødt 3,0% på landsbasis. Oppslutningen anslås å ha vært 2,5% i juni, og under 2% før nyttår. Kan dette partiet virkelig greie sperregrensen i år? MDG antas å ha passert 3% rundt 1. juni, og kan nå være over sperregrensen, men det har altså tatt nesten tre måneder, og vi er bare et par uker unna valget.

Det er særlig målinger i Oslo (7,9%) og Østfold (5,7%) som kan gi et inntrykk av et parti i eksplosiv vekst. Andre målinger, som i Oppland (3,4%) og i Vest-Agder (2,7%) må også sies å være forholdsvis lovende. Men de nasjonale målingene spriker. Hvis vi tar feilmarginene i betraktning viste TV2s siste måling minimum 3,4% mens NRKs måling 15. august viste maksimum 2,6%. Summen av mine fylkesprognoser er 2,9%, men det er vanskelig å se noe overbevisende mønster. Det er for eksempel vanskelig å forene prognosene i Sør-Trøndelag og Hordaland med noen bred landsdekkende fremgang. What gives?

Jeg kan tenke meg to årsaker til at bildet blir såpass uoversiktlig. Det ene er at Rødt er et lite parti i vekst. Da vil feilmarginene fort kunne føre til målinger som virker oppsiktsvekkende. Med så mange målinger som publiseres for tiden, kan man enkelt lete opp påskudd for både jubelrop og angstskrik så ofte som man velger selv. Det andre er at Rødt kan være i såpass sterk og plutselig vekst at målinger fra tidlig i august ikke er sammenlignbare med målinger fra midten av august. Min modell er bygget for å jevne ut altfor plutselige bevegelser, og hvis det skjer noe dramatisk i slutten av valgkampen har jeg ingen tro på at prognosen min kommer til å greie å fange det opp.

Fylkesprognosene viser nå over 25 000 stemmer i hovedstaden og nesten 60 000 i resten av landet. Partiet mangler da noe over 30 000 på sperregrensen, som jeg har beregnet til 118 000 stemmer. Hvis de skulle oppnå resultatene fra siste meningsmåling i Oslo og Østfold er det til sammen fire-fem tusen ekstra stemmer bare der. Det er disse tallene jeg vil holde øye med. Som man ser kan Rødt ikke krysse sperregrensen med Oslo alene.