tirsdag 29. august 2017

TV2 og overlappende meningsmålingsperioder

Kantar TNS utfører meningsmålinger for TV2, og disse publiseres for tiden daglig. Jeg har et problem med disse målingene. Hvis man ser på når målingene er tatt opp, forholder det seg slik, i følge Poll of polls.:

PublisertTatt opp
15. august7.-11. august
20. august14.-18. august
24. august18.-23. august
27. august21.-25. august
28. august22.-28. august

Man ser altså at opptaksperiodene er overlappende. Min mistanke er, uten at jeg har søkt å få det bekreftet, at dette dreier seg om rullerende snitt av målinger. Man spør 300-400 hver dag, og publiserer for eksempel snittet av fem siste ukedager som en "ny" måling. Jeg har ikke problemer med å legge inn mange målinger fra samme byrå inn i prognosen min, men da må det dreie seg om ulike, altså uavhengige, målinger. Det blir feil å regne snitt av målinger der samme telefonsvar teller med i fem ulike målinger. Jeg har tenkt litt på hvordan jeg skal bruke disse målingene, og har bestemt meg for å bare telle med målinger som ikke overlapper. Det betyr at jeg ikke teller med målingene fra 24. og 28. august, og neste måling jeg legger inn blir den neste som har 26. august eller senere som første opptaksdag.

Dette er ingen kritikk av praksisen med rullerende snitt, jeg bare presiserer hvorfor jeg kommer til å utelate dem fra min prognose.