tirsdag 1. august 2017

Dagens fylke: Nordland

Folketall: 242 866 (+1,4% siden 2013)
Antall mandater: 9
Prognose

  • Nordland ligger ca 7% til venstre for landsgjennomsnittet.
  • Valget i 2013 ga fire mandater til Arbeiderpartiet, to til Høyre og to til Fremskrittspartiet. Senterpartiet fikk utjevningsmandatet.
  • I Nordland er Senterpartibølgen kraftig, mens Arbeiderpartiet går markant tilbake. Høyre holder stillingen bedre enn i de fleste andre fylker, mens FrP sliter.
  • Meningsmålingene er samstemte: Ap og FrP taper ett mandat hver til Sp. Til gjengjeld taper Sp utjevningsmandatet, trolig til Sosialistisk Venstreparti.
  • Mandatfordelingen har så langt svært gode marginer, særlig med tanke på at Nordland har åtte distriktsmandater å fordele. Ap må stjele 4,3% fra Sp for å ta tilbake mandatet de hadde, mens FrP må stjele 3,1% for å ta tilbake sitt.
  • Oppdatering 10/9: SV har etter noen gode målinger meldt seg på i kampen om distriktsmandat, og ser faktisk ut til å kunne ta et mandat fra Ap, som dermed kan miste to mandater og stå tilbake med to.