lørdag 19. august 2017

Venstres potensielle utjevningsmandater

Venstre har etter Infacts landsdekkende måling for VG 3,7% i min prognose, og sperregrensen er uten tvil innenfor rekkevidde for partiet. Så langt er det slik at utjevnigsmandatene fordeles på alle de seks partiene som allerede er over sperregrensen, men hvis Venstre passerer 4%, vil det ikke bli noen utjevningsmandater til Arbeiderpartiet, Høyre eller Senterpartiet, og Fremskrittspartiet vil trolig miste ett av sine. Et Venstre over sperregrensen vil isolert sett forskyve blokkbalansen med tre mandater i favør høyresiden, men ha i mente at disse stemmene må komme et steds fra. I dagens prognose vil både de rødgrønne og Nydalen-partiene da ha 84 mandater, og vi vil ha Rødt og MDG på vippen.

Jeg forutsetter i dette tankeeksperimentet at Venstre, KrF og SV er over sperregrensen og MDG (og Rødt) er under.

I min prognose ligger Venstre nå inne med ett mandat i Oslo og ett i Akershus, men også i Hordaland kan partiet få distriktsmandat. Uansett ligger de godt an til utjevningsmandat i dette fylket, hvis distriktsmandatet skulle glippe.

Hvis Terje Breivik blir valgt inn fra Hordaland, mangler det fremdeles å fordele fire utjevningsmandater til Venstre. Her må vi tenke på at konkurrentene er kun de andre partiene som skal ha utjevningsmandater i det hele tatt, nemlig KrF, SV og Frp. Så i hvilke fylker kan Venstre hente sine utjevningsmandater?

Hvis vi rangerer Venstres kandidater etter restkoeffisient, er Jon Gunnes i Sør-Trøndelag neste på listen. For at Venstre skal få utjevningsmandat her, må SV beholde distriktsmandatet de ligger an til for øyeblikket. Ellers vil utjevningsmandatet i fylket tilfalle SV så lenge SV (nå 7,2%) er større enn Venstre (nå 4,8%). Terskelen for distriktsmandat er akkurat nå beregnet til 6,8%.

Neste er Venstres andre kandidat i Oslo. Her ligger det akkurat nå an til at KrF snapper til seg utjevningsmandatet rett for nesen til Ola Elvestuen, men marginene er veldig små, så her er det i praksis helt åpent.

I Møre og Romsdal ligner situasjonen på den i Sør-Trøndelag, men her er det Kristelig Folkeparti som må komme inn med distriktsmandat for at utjevningsmandatet skal kunne tilfalle Venstres Pål Farstad. KrF mangler i min prognose en promille, så det er helt uvisst hvordan det går.

Det er noe overraskende at Rogaland ikke er høyere opp på lista her, men Venstres Iselin Nybø ser ikke ut til å ha velgerne eller meningsmålingene på sin side. Det er nødvendig å bli større enn SV (3,6%) for at Venstre (2,6%) skal få utjevningsmandat i Rogaland.

I Buskerud derimot ligger forholdene godt til rette for at Rebekka Borsch vinner et utjevningsmandat. Venstre er større enn både SV og KrF i prognosen, og Frp har forlengst brukt opp sine utjevningsmandater på dette punktet.

Nå har vi kommet til riktig lave restkoeffisienter, og Venstre må innse at utjevningsmandatene i Nordland (SV), Akershus (Frp) og Vestfold (KrF) allerede er fordelt, men det er fremdeles åpning for Petter N. Toldnæs i Vest-Agder og Sveinung Rotevatn i Sogn og Fjordane. Disse utjevningsmandatene er imidlertid veldig usikre, og fordelingen i min hypotetiske prognose må tas med en klype salt.

Så stalltipset blir at Venstre i tillegg til distriktsmandatene i Oslo, Akershus og muligens Hordaland får utjevningsmandater i Sør-Trøndelag og Buskerud, og at de to siste kan komme fra Vest-Agder og Sogn og Fjordane. Vel å merke hvis Venstre kommer over sperregrensen.

Neste gang skal jeg ta for meg MDG.