onsdag 9. august 2017

Dagens fylke: Oslo

Folketall: 666 757 (+6,9% siden 2013)
Antall mandater: 19
Valgresultat 2013
Prognose

  • I 2013 lente Oslo svakt mot venstre, men meningsmålingene tyder på at de nå er nærmere midten, kanskje endatil litt høyrevendt. Det kommer av at venstredreiningen er langt svakere i Oslo enn andre steder. (Oppdatering 12/8. Med "dreining" menes her forholdet mellom de seks største partiene.)
  • Det er i det hele tatt forholdsvis små bevegelser, både i partienes oppslutning og i mandatfordelingen. Den eneste forventede endringen fra forrige valg er at Venstre mister ett mandat til Rødt. Rødt har ikke vært representert på Stortinget før, men RV var representert fra Oslo 1993-1997.
  • Det er umulig å si hvilket parti som blir størst, men prognosen er at både Høyre og Arbeiderpartiet beholder sine seks mandater fra sist.
  • Alle de tre småpartiene MDG, Venstre og Rødt er ganske trygge på å få mandater i Oslo. For øyeblikket ser det ut som ingen av dem får noen mandater andre steder, noe som gir opposisjonen en liten ledelse (2-1) før de 166 øvrige mandatene fordeles noenlunde proporsjonalt mellom de store partiene. (Oppdatering 12/8. MDG ligger nå noe bedre an i Hordaland.)
  • Både Senterpartiet og KrF ser ut til å bli uten distriktsmandater fra Oslo, men utjevningsmandatet kan tilfalle et av disse partiene. Det kreves ca 3,75% for å få distriktsmandat i Oslo.
  • Fordelingen av distriktsmandatene ligger an til å bli Arbeiderpartiet: 6, Høyre: 6, Fremskrittspartiet: 2, mens SV, Rødt, MDG og Venstre ligger an til 1 mandat hver.
  • SV er nær ved å kapre ett mandat til fra enten Høyre eller Arbeiderpartiet.