fredag 18. august 2017

Utjevningsmandater, styringstillegg og sperregrense

Ved Stortingsvalget i 2013 fikk alle partier over sperregrensen utjevningsmandater, med unntak av Fremskrittspartiet. Hvorfor? Fordi da de 150 distriktsmandatene var fordelt, hadde Fremskrittspartiet med sine 16,2% av stemmene allerede vunnet 29 av dem. De hadde da 17,1% av hele Stortinget og var allerede såpass overrepresentert at alle de seks andre partiene stilte foran Frp i køen når utjevningsmandatene skulle fordeles. Etter at utjevningsmandatene var fordelt var Frp ikke lenger mer overrepresentert enn de andre partiene over sperregrensen.

Flere ting påvirker muligheten for at partier kan bli overrepresenterte til tross for utjevningsmandatene. Det er blant annet en sammenheng mellom antallet såkalte "bortkastede stemmer" og distriktsmandatenes relative verdi. I 2013 var det ikke bare Frp, alle andre partier over sperregrensen hadde også en høyere andel av mandatene enn av stemmene. Det var naturligvis fordi partier under sperregrensen var underrepresenterte eller ikke representerte i det hele tatt. MDG og de andre partiene under sperregrensen fikk i 2013 9,2% av stemmene, mens MDGs ene mandat utgjorde bare 0,6% av Stortinget. I snitt fikk de sju store partiene dermed en betydelig bonus ved å komme over sperregrensen.

I år er det gode muligheter for at MDG kommer over sperregrensen og at Venstre berger seg de og. Hvis vi får åtte partier over 4%, vil disse partiene trolig få over 95% av stemmene til sammen. Da er det ikke mange bortkastede stemmer igjen, og det blir viktigere å kapre mange distriktsmandater. Da blir det nemlig skarpere konkurranse om utjevning. Men hvilke partier kan håpe på overdrevent mange distriktsmandater, og hva påvirker muligheten til å bli overrepresenterte ved hjelp av distriktsmandater alene?

For det første er det en aldri så liten fordel å være et stort parti i fylker med få mandater. Største parti i Sogn og Fjordane kan i år oppleve å få to av de tre distriktsmandatene med under en tredjedel av stemmene bak seg. I slike fylker er det mange bortkastede stemmer, så de stemmene som ikke er bortkastede er mye verd. De ti minste fylkene har til sammen 47 distriktsmandater, og 42 av dem (89 prosent) tilfalt Ap, Høyre eller Frp i 2013. Jeg har ikke regnet på stemmeandelene i disse fylkene spesielt, men på landsbasis hadde disse tre partiene 74% av stemmene. En beslektet faktor er om partiet gjør det skarpt i fylker med stort areal. Slike fylker er etter valgloven overrepresenterte med hensikt. I praksis påvirker dette bare Finnmark i noen stor grad. Uansett dreier jo dette seg først og fremst om fylker med lite folketall og dermed få mandater, så dette henger sammen med det første her, men blir Senterpartiet stort nok, kan denne såkalte "reinsdyrparagrafen" være en aldri så liten fordel for dem generelt.

Det tredje trikset for å bli overrepresentert er likevel det viktigste: Det er lurt å være et stort parti i det hele tatt. Dette kommer av det såkalte styringstillegget, som skaper en ekstra terskel for at små partier skal vinne distriktsmandater. Jeg har skrevet litt rundt dette i innlegget om Sainte-Laguë og lokale "sperregrenser", og skal ikke gjenta det her. Det som er litt tankevekkende er at styringstillegget ved dette valget kan bidra til at Arbeiderpartiet og Senterpartiet blir overrepresenterte allerede før utjevningsmandatene fordeles.

I min prognose av i dag har de rødgrønne 86 mandater til sammen. 74 av disse er Aps og Sps distriktsmandater. Takket være utjevning vil SV få sin proporsjonale del, minst sju mandater, såfremt de kommer over sperregrensen. SVs distriktmandater er dermed ikke så viktige. Men dette betyr at hvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet kaprer fire distriktsmandater til, vil vi ha et garantert rødgrønt flertall allerede før utjevningsmandatene fordeles. Da vil all verdens vippepunktberegninger være irrelevante. Tre slike muligheter kan være at Senterpartiet tar mandat fra Høyre i Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane, og at Arbeiderpartiet blir større enn Høyre i Oslo.

Her kan høyresiden oppdage at de har en vegg å stange i.