mandag 28. august 2017

Kantar TNS' landsmåling for TV2 27. august

I går publiserte TV2 en landsdekkende måling utført av Kantar TNS, med store utslag sammenlignet med tidligere målinger fra august. Jeg vil her skrive ned et par observasjoner.

Målingen hadde nesten 1700 spurte, og dermed mindre feilmarginer enn de fleste målinger som publiseres.

Frps oppslutningg var 16,7% med en feilmargin på 1,8 (14,9-18,6%). Dette er ikke forenlig med min prognose fra før, som hadde Frp på 13,8%. Selv etter oppdatering viser min prognose nå 14,1%, fremdeles utenfor feilmarginen vis-a-vis TV2's måling. Dette tyder på at Frp er i sterk vekst og jeg forventer derfor flere sterke målinger og videre oppjustering av Frps nivå.

KrF er på denne målingen under sperregrensen, nemlig 3,7%, men tar vi med feilmarginen, har vi at KrF ligger på 2,8-4,6%. Igjen både var og er prognosen min utenfor feilmarginen for målingen, og jeg forventer ytterligere fall for KrF fremover.

MDG måles til 4,6%, som forsterker inntrykket av at dette partiet kan være over sperregrensen. Partiet Venstre er på målingen mer enn en feilmargin under sperregrensen. Dette er noe skuffende, fordi partiet har ellers vist en positiv trend over sommeren. Heller ikke Rødt kan trøste seg med feilmarginen, som gir en oppslutning på 2,1-3,7%.

Som Johan Giertsen kommenterer i går, er Høyre + Fremskrittspartiet større enn Arbeiderpartiet + Senterpartiet på flere målinger i det siste. Kantar TNS's erfarte slagside er ubetydelig i begge retninger, om noe pleier byrået å måle venstresiden svakt høyere enn snittet av byråer. Giertsens sammenligning er relevant fordi de to største partiene på hver side danner grunnlaget for ethvert realistisk regjeringsalternativ.

Hvis spørsmålet derimot er hvem som leder valgkampen, har vi nå følgende situasjon: På høyresiden har vi to partier, Høyre og Fremskrittspartiet, som er sikre på å ligge over sperregrensen, mens på venstresiden er det nå tre sikre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. De to på høyresiden hadde på TV2s måling hele 40,9% (i min prognose av i dag: 38,6%). De tre siste 42,6% (prognosen: 44,9%). Tar vi med KrF hadde høyresiden 44,6% i målingen, og tar vi med MDG hadde venstresiden med sin sannsynlige allierte 47,2%. Rødt ser ut til å måtte nøye seg med ett distriktsmandat og Venstre med to, skal vi tro målingen fra Kantar TNS. Hvem som leder blir da et definisjonsspørsmål. Jeg har hele tiden fokusert på forholdet mellom 3 røde og 3 blå, og der leder de røde i min prognose av i dag 44,9% mot 43,3%.

Situasjonen kunne altså neppe vært mer uoversiktlig. Hvis MDG kommer over sperregrensen er det lite som kan hindre dem i å komme på vippen, såpass er klart. Kommer de under, vil forholdet mellom de to blokkene bli mer avgjørende. Ett spørsmål nå er jo om høyresiden må klare seg uten både Venstre og KrF, noe som virker temmelig håpløst for Solberg enten H+FrP nå har 41% eller 39%. Endringen fra forrige måling hos TV2 gir riktignok en høyredreining ("Butler swing") på hele 2,25%, men hvis Frps vekst dessuten senker KrF kan det bli dyre stemmer å vinne for det blåblå prosjektet.