mandag 31. juli 2017

Dagens fylke: Vestfold

Folketall: 247 055 (+3,5% siden 2013)
Antall mandater: 7

  • Vestfold ligger ca 5% til høyre for landsgjennomsnittet.
  • I 2013 gikk distriktsmandatene til Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, alle to mandater hver. Kristelig Folkeparti tok utjevningsmandatet.
  • Venstredreiningen ift 2013 er middels stor, og nokså likt fordelt mellom Ap og Senterpartiet.
  • FrP ligger an til å miste ett av sine distriktsmandater til Ap. Dette mandatet, Aps eventuelle tredje, er sannsynligvis fylkets eneste utsatte distriktsmandat.
  • FrP må stjele ca 3% av stemmene tilbake fra Ap får å unngå å tape mandatet.
  • Nærmeste utfordrer til siste distriktsmandat er imidlertid Sp, som bare trenger å stjele noe over 1% fra Arbeiderpartiet for å oppnå mandat. Meningsmålingen fra Respons i mai hadde et slikt resultat. (Oppdatering 10/9: Arbeiderpartiet har nå tapt såpass mye at det kan bli Høyre som er størst og får tre mandater).
  • Senterpartiet i Vestfold går i prognosen glipp av utjevningsmandatet med en enda mindre margin enn distriktsmandatet: Siden Senterpartiet akkurat nå ligger an til bare ett utjevningsmandat nasjonalt, er kampen om et slikt mandat mer en konkurranse mot andre fylker enn andre partier. Akkurat nå ligger Oslo inne med Sps utjevningsmandat, men Sp i Vestfold ligger bare 0,5% unna, så i virkeligheten er det helt åpent.
  • Alternativt ligger KrF ikke så helt galt an til å beholde utjevningsmandatet fra sist, siden både Høyre og FrP i Vestfold har lignende problem som Sp. Arbeiderpartiet er kandidat til utjevning hvis tredjemandatet glipper.