lørdag 5. august 2017

Dagens fylke: Sør-Trøndelag

Folketall: 317 363 (+4,8% siden 2013)
Antall mandater: 10
Valgresultat 2013
Prognose

  • Sør-Trøndelag er det største røde fylket vi har: I 2013 var venstresiden 9% sterkere her enn i landet som helhet
  • I 2013 var mandatfordelingen Arbeiderpartiet: 4, Høyre: 2, Fremskrittspartiet: 2, Senterpartiet: 1. Utjevningsmandatet tilfalt Sosialistisk Venstreparti.
  • Dreiningen mot venstre er svakere her enn mange andre steder.
  • Prognosen er at Frps beskjedne tilbakegang koster partiet ett distriktsmandat til SV.
  • SVs distriktsmandat er uten sammenligning det mest truede. Alle de fire største partiene ligger nær ved å ta det.
  • Det er interessant å legge merke til at et Arbeiderparti med oppslutningen fra i 2013 ligger an til hele fem mandater fra Sør-Trøndelag. Respons sin måling i mars viste et slikt resultat.
  • Denne situasjonen gjør også at kampen om utjevningsmandatet er helt åpen. Prognosen akkurat nå er for eksempel at SV ikke bare tar distriktsmandat, men utjevningsmandatet i tillegg.
  • Andre tenkelige endringer er at Arbeiderpartiets fjerde mandat kan gå til enten Frp eller Sp. Formelt er det dette som er det niende og siste distriktsmandatet.
  • I praksis er det altså fem partier som kjemper om de to siste mandatene fra Sør-Trøndelag.