mandag 7. august 2017

Dagens fylke: Hordaland

Folketall: 519 961 (+4,4% siden 2013)
Antall mandater: 16
Valgresultat 2013
Prognose

  • Hordaland var i 2013 ca 6% blåere enn landsgjennomsnittet.
  • I 2013 tilfalt distriktsmandatene Høyre (5), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Senterpartiet (1). I tillegg fikk Høyre utjevningsmandatet, slik at det ble hele seks mandater totalt til statsministerens parti i statsministerens hjemfylke.
  • Fylkestingsvalget i 2015 viste store endringer i velgermassen: Høyre tapte hele 10% mens Arbeiderpartiet vant over 8%. Dette bidrar sannsynligvis til at det er vanskelig å måle oppslutningen om de enkelte partiene i Hordaland.
  • Det samme gjelder altså her som i Rogaland: Prognosen min er en sammensetning av de målingene som finnes. Nye målinger kan endre bildet.
  • Senterpartiets fremgang er mer beskjeden her enn i landet som helhet.
  • Hordaland er eneste fylke der Fremskrittspartiet akkurat nå ligger an til en økning i antallet distriktsmandater, men det dreier seg om det aller mest utsatte mandatat i prognosen. (Oppdatering 10/9: Nå ser det lite trolig ut at Frp tar tre mandater.)
  • De små partiene har Hordaland som ett av tre fylker hvor de håpe på mandat selv uten å komme over sperregrensen nasjonalt. Den lokale "sperregrensen" er i praksis ca 4,2%. (Oppdatering 10/9: Akkurat nå ser det ut til at både Venstre og MDG får disriktsmandat i Hordaland).

Et stort fylke som Hordaland har et utall mulige fordelinger av distriktsmandatene. Tabellen under er kanskje den mest oversiktlige måten å fremstille dette på.

Parti Sikre PrognoseMulige
Arbeiderpartiet 4 5 6
Høyre 3 4 5
Fremskrittspartiet 2 3 3
Senterpartiet 1 1 2
Kristelig Folkeparti 0 1 2
Sosialistisk Venstreparti 0 1 2
Venstre 0 0 1
Miljøpartiet De Grønne 0 0 1
Rødt 0 0 1
SUM 10 15 22

Det fremgår at 12 kandidater fra alle partier kjemper om de siste fem distriktsmandatene. Det ville være galskap å spå om utjevningsmandatet.