søndag 23. juli 2017

Dagens fylke: Aust-Agder

Folketall: 116 671 (+3,5% siden 2013)
Antall mandater: 4
Valgresultat 2013
Prognose her.

Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet tok distriktsmandatene, og Kristelig Folkeparti utjevningsmandatet i 2013. Slik blir det vel helst i år også. Senterpartiets fremgang ser ikke ut til å holde til mandat, det ville forutsette at Sp blir større enn FrP, noe som ikke ligger i kortene nå. Det måtte da være at Sp fikk utjevningsmandatet, men Senterpartiet ligger ikke an til mange utjevningsmandater nasjonalt, og både Oslo og Vestfold ser ut til å stille foran Aust-Agders Senterparti i den køen. Fylkestingsvalget i 2015 kunne gi Ap håp om å ta FrPs mandat, noe som i tilfelle kunne ført til at FrP tok over utjevningsmandatet fra KrF. Dette ville i så fall fått konsekvenser for utjevningsmandatene i opptil flere andre fylker.

Kort sagt: Det mest sannsynlige utfallet i Aust-Agder er at det ikke blir noen endring i mandatfordelingen denne gangen heller.