lørdag 15. juli 2017

Et veikart til valgseier for Solberg

Gitt oppslutningen til de enkelte partier i min justerte prognose, er det nå seks partier som ligger over sperregrensen, tre på hver side. I tillegg er det fire distriktsmandater som tilfaller partier under sperregrensen, to på hver side. Det betyr at valget avgjøres av styrkeforholdet mellom de seks største partiene, siden utjevningsmandatene antas å sørge for nær proporsjonal fordeling mellom disse.

Akkurat nå er styrkeforholdet 48,0% vs 40.8% i favør venstresiden. Trekker vi fra distriktsmandatene til Venstre, MDG og Rødt, er det altså 165 mandater som skal fordeles på 88,8% av stemmene. Det bør gi 89 mandater til venstresiden og 76 til høyresiden, og de rødgrønne har da klart flertall uten småpartiene.

I min prognose er det SV som ligger nærmest sperregrensen, på 4,4%. Skulle SV falle under sperregrensen vil de sannsynligvis bare berge distriktsmandatene i Oslo og Hordaland, og da blir regnestykket annerledes. Småpartier på venstresiden vil da ha fire mandater, mens partier over sperregrensen vil ha til sammen 163 mandater å fordele på 84,2% av stemmene. Høyresidens 40,8% vil da tilsvare 79 mandater, pluss Venstres to, mens på venstresiden vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet alene få 84 mandater med sine 43,4%. Da mangler det bare ett mandat på rent flertall til de to. Faktisk er et SV under sperregrensen enkleste vei til en toparti flertallsregjering, såfremt 0,5% går fra SV til Ap.

Hvis vi i tillegg setter Venstres oppslutning til 4,0%, vil alle de fire partiene på høyresiden være over sperregrensen, og med en større oppslutning enn Ap og Sp, nemlig 44,8%. Men småpartiene SV, MDG og Rødt har da fire distriktsmandater, alle på venstresiden, så selv med SV under og Venstre over sperregrensen holder det akkurat ikke for Solberg. Da er det nemlig 165 mandater som skal fordeles på 88,1% av stemmene, og høyresidens andel tilsvarer da 84 mandater.

Det beste håpet for høyresiden må likevel være at dette blir situasjonen. Sannsynligvis vil det da være nok at de fire partiene samlet øker oppslutningen med fattige 0,5%, for at KrF skal komme på vippen i det nye Stortinget. Det eneste som vil gjenstå da, er å overbevise Hareide og hans parti om at status quo er å foretrekke fremfor en regjering ledet av Støre.

Det kan jo bli en kamp bare det ...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar