onsdag 12. juli 2017

Røde og blå fylker

"Swing states" i egentlig forstand har vi jo ikke i Norge. Alle fylkene velger vanligvis mandater fra både høyre- og venstresiden. Men det er et mønster fra valg til valg at i noen fylker gjør venstresiden det bedre enn snittet og i andre er det høyresiden som har et overtak. Hvis vi regner de rødgrønne partiene (Ap, SV og Sp) pluss Rødt og MDG til venstresiden og de fire partiene som støtter den sittende regjering (H, FrP, V, KrF) til høyresiden, kan vi rangere fylkene etter differansen mellom blokkene i 2013, slik:

Vest-Agder og Rogaland var de blåeste fylkene, mens Nord-Trøndelag, Hedmark, Oppland var de rødeste. Høyre kolonne viser avviket fra landsgjennomsnittet. Som vi ser var det tre fylker (Oslo, Telemark og Troms) som hadde blått flertall selv om de var rødere enn landet som helhet.

Vil dette mønsteret gjenta seg ved valget i september? Ja, i all hovedsak. Her er tilsvarende oversikt basert på min (justerte) prognose av 11. juli, altså nøyaktig to måneder før valget. Som landsgjennomsnitt har jeg brukt summen av fylkesprognosene i denne sammenligningen.

Vi legger merke til at to fylker: Oslo og Buskerud, er blåere en landsgjennomsnittet, men likevel har rødt flertall. Oslo har altså gått mot venstre, men mindre enn landet forøvrig, slik at hovedstaden nå har blitt et av de blåere fylkene. Østfold, som var blåere enn snittet i 2013, ser nå ut til å være rødere. Hedmark har passert Nord-Trøndelag som rødeste fylke, og Akershus har overtatt for Møre og Romsdal som tredje blåeste fylke.

Hvis det er noe mønster i dette, må det være at høyresiden holder bedre på stillingen i byene enn på landet. I sentrale Østlandsfylker er venstrebølgen svakere, mens den er sterkere både lenger inn og spesielt lenger ut på Østlandet, f.eks Østfold og Telemark. Det samme ser vi i Nord-Norge, der venstrebølgen er svakest i Troms.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar