fredag 1. september 2017

Utbytterikt samarbeid mellom Alta bibliotek og Altaposten

Onsdag var jeg faktisk på TV i en politisk debatt hos Altaposten, for å gi min vurdering av partienes mandatsjanser i min valgkrets. Jeg har også skrevet vurdering om hvert parti enkeltvis de siste dagene i samme avis. Samarbeidet med Altaposten omfatter også konseptet "Kandidatprat", der jeg og Altapostens politiske redaktør Jarle Mjøen tar en prat med noen av de som prøver å bli valgt inn på Stortinget. Dette blir også filmet og lagt ut i redigert versjon på nett etter hvert.

Jeg vil rette en stor takk til Altaposten for samarbeidet!