lørdag 15. juli 2017

Erna Solbergs skrekk: 100 røde

I forrige innlegg spekulerte jeg i hva som kunne være enkleste vei til fortsatt Solberg-regjering. Det krever ikke all verdens fantasi, men er kanskje den mest plausible veien frem til en knapp seier slik det ser ut akkurat nå.

Her vil jeg gjøre et annet eksperiment, nemlig spekulere i hvor galt det kan gå for høyresiden hvis alt går galt. Det er ingen ting som er hentet fra eventyrenes verden her heller, men jeg har bevisst valgt de noenlunde plausible alternativene som er minst heldige for regjeringen. Man bør ikke se disse to som like sannsynlige: Den første var den mest plausible hypotesen som fremdeles gir blå seier, denne er den rødeste hypotesen som fremdeles er plausibel. Det er spesielt tre ting jeg har i tankene da:

  1. InFact kan ha rett, og de andre feil.
  2. MDG kan komme over sperregrensen
  3. Arbeiderpartiet kan ha hellet med seg i valgkampen.

InFact har de siste 14-15 månedene målt Høyre 2,6% lavere og FrP 1,4% lavere enn snittet av alle meningsmålingsinstitutter. De måler også Sp og Ap høyere, ca 1% for hver av dem. Det kan ha noe å gjøre med at de vekter resultatene mot 2015-valget, mens de andre vekter mot 2013-valget. I teorien skulle det ikke ha noe å si, men noe må det jo være. Jeg heller vel til den forklaringen at folk ikke husker hvordan de har stemt, så nøyaktig som instituttene skulle ønske. Men dette betyr jo at vi har to ulike metoder, og det er sannelig ikke godt å si hvilken som gir det mest nøyaktige resultatet. Hvis InFact har rett og de andre tar feil, er styrkeforholdet mellom de tre store på hver side av streken ikke 48,0% mot 40,8%, men omtrent 50,5% mot 37,6%. Dette alene vil gi en mandatfordeling på 95 på venstresiden og 70 på høyresiden, i tillegg til to mandater til småpartiene på hver side. I et slikt scenario har Ap+Sp 86 mandater.

For øyeblikket synes det like sannsynlig at MDG kommer over sperregrensen som at Venstre gjør det. Hvis dette skjer, blir styrkeforholdet enda skjevere. De 166 mandatene som blir igjen utenom Venstres og Rødts distriktsmandater, skal da fordeles i forholdet 54,5 mot 37,6 som gir 98 mandater til venstresiden + Rødts ene, og 68 + Venstres to mandater til høyresiden. Ap+Sp må da nøye seg med 82 mandater, siden det blir flere partier som skal ha sin del av de 19 utjevningsmandatene.

Det tredje er at Arbeiderpartiet ofte har fremgang i slutten av en valgkamp. Man kan lett forestille seg at noe slikt skjer i år også, og flytte nok ett prosentpoeng over fra høyresiden til venstresiden. I en slik situasjon vil venstresiden passere 100 mandater, noe som ville vært nokså uvanlig i nyere norsk politisk historie. Da kan vi få en topartis flertallsregjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Til venstre for disse et SV med 7-9 mandater, og Rødts ene ute på venstre fløy, og et MDG på størrelse med SV noe mer ubestemmelig plassert på høyre/venstre-aksen. De fire partiene på høyresiden vil da samlet ha under 70 mandater.