tirsdag 25. juli 2017

Battleground 2017 - kommuner å holde øye med

Heldigvis lever vi i et demokrati der hver stemme teller. Den lyse ideen at Stortinget bør settes sammen slik at partienes innbyrdes styrkeforhold skal gjenspeiles i antall mandater på Stortinget gjør det mulig for Høyrefolk i Hedmark og sosialister fra Agderfylkene å bli representert selv om de er i mindretall i sine hjemfylker. Det er fornuftig å sørge for at mangfoldet av synspunkter kommer frem og er med på å påvirke samfunnsutviklingen.

I et system med proporsjonal representasjon finnes det ingen spesielle slagmarker ved valg. Kampen står om hver eneste velger, hver især. Når Jonas Gahr Støre sier om Vestlandet at "Det er her mest står på spill", er det litt uklart hva han prøver å si. I virkeligheten trenger Støre at 130 000 velgere skifter side i forhold til 2013, og takket være utjevningsmandatene spiller det liten og uforutsigbar rolle hvor de 130 000 velgerne bor. Dette resonnementet har jeg skrevet grundigere om i et tidligere innlegg.

Likevel kan det være interessant å peke ut noen kommuner som "slagmark" i anførselstegn. Jeg definerer da en kommune som "slagmark" hvis de tre største blå partiene var større en de tre største røde ved forrige valg, samtidig som forskjellen var såpass liten at venstresiden enten trenger å få overtaket for å vinne valget, eller har et berettiget håp om å gjøre det. Dette jfr. min antakelse om at styrkeforholdet H+FrP+KrF vs Ap+Sp+SV avgjør hvem som blir statsminister, og derfor er det også slik jeg definerer det å "vinne" en kommune. "Slagmark" betyr ikke at disse kommunene er viktigere enn de andre, annet enn i kraft av antallet stemmeberettigede, bare at disse kommunene er best egnet til å gi en pekepinn om hvilken vei det bærer. Her er i alle fall de kommunene jeg vil holde øye med valgnatten, i geografisk rekkefølge. Blå margin 2013 i parentes:

HALDEN (4,7%). SARPSBORG (4,6%). FREDRIKSTAD (7,9%). MOSS (10,2%). Meningsmålingene tyder på et brakvalg for venstresida i Østfold, og Sarpsborg og Fredrikstad vil gi en god pekepinn på om målingene treffer. Tvillingbyene og Halden må regnes blant nødvendige seire for venstresiden. Moss er jeg litt mer usikker på. Politisk ligner Moss litt mer på Oslo-området, hvor venstresiden ser ut til å ha en mindre fremgang enn i resten av landet. Men kanskje nettopp derfor er det interessant å se hvordan det går her. Høyre har ordføreren i Halden og Moss, mens Arbeiderpartiet har ordføreren i Fredrikstad og Sarpsborg.

OSLO (6,7%). Hadde jeg ikke lest meningsmålinger, ville jeg sagt at den som vinner Oslo, vinner valget. Nå ser det ut som Oslo er den stemmekretsen hvor de blå taper minst, så de røde kan godt tape Oslo og likevel vinne valget takket være resten av landet. Det ser veldig jevnt ut i Oslo, og det blir dessuten interessant å følge med på hvordan småpartiene gjør det her. Venstre, MDG og Rødt ligger alle an til mandat. SV har ordføreren.

EIDSVOLL (7,8%). NES (2,2%). SØRUM (4,4%). Gjennom de siste valgene har Romerike blitt blåere og blåere. Er dette et område det går an å vinne tilbake? Det blir spennende å se om Senterpartiet har noen appell her. Disse kommunene bør gå til venstesiden hvis Støre skal bli statsminister. I Eidsvoll og Nes har Ap ordføreren, mens Høyre har ordføreren i Sørum.

RINGERIKE (5,0%). KONGSBERG (2,5%). ØVRE EIKER (8,2%). Buskerud er mer enn Drammen. Litt inn i landet finner vi noen store kommuner som er rødere enn landsgjennomsnittet, men gikk til høyresiden i 2013. Det er helt nødvendig å ta tilbake slike kommuner for at Støre skal bli statsminister. Ap har ordfører i de to byene, mens Øvre Eiker har ordfører fra Høyre.

SKIEN (10,4%). PORSGRUNN (7,7%). Samme som Østfoldbyene. Jeg tror det er industribyene i Sørøst vi kan takke for at det blir et spennende valg i år. Blir det jevnt nasjonalt, kan venstresiden vinne Porsgrunn og tape Skien. Arbeiderpartiet har begge ordførerne.

ARENDAL (16,2%). Hvis det finnes en slagmark på Sørlandet, heter den Arendal. Jeg sier ikke at det nødvendigvis finnes noen slagmark på Sørlandet. Det er prognosen min som insisterer, så jeg tar det med for ordens skyld. Dessuten har Arendal ordfører fra Arbeiderpartiet, etter et brakvalg i 2015.

STORD (11,0%). Det er veldig få "slagmarker" på Vestlandet, slik jeg definerer det, men Stord bør regnes som kanskje den mest spennende. Arbeiderpartiet har ordføreren her, og en tidligere ordfører er Arbeiderpartiets førstekandidat i Hordaland, så det kan jo bidra til å løfte venstresiden de siste prosentene de trenger.

Det virker kanskje rart å ikke regne Bergen som "slagmark", all den tid Arbeiderpartiet har ordføreren, men dette er statsministerens hjemby i et stortingsvalg, så jeg regner med at Bergen (18,5%) blir blått i år også.

BODØ (11,8%). NARVIK (5,4%). TROMSØ (1,1%). ALTA (4,8%). Alle disse byene har ordfører fra Arbeiderpartiet. Det er ikke nødvendig for venstresiden å vinne Bodø, men blir det jevnt her, er det i alle fall et godt tegn for Støre. Narvik og Alta, derimot, har venstresiden ikke råd til å tape, selv om det er vanskelig å spå hvor Alta går i år. Hvis venstresiden ikke vinner Tromsø, vinner de ingen ting.