tirsdag 11. juli 2017

Venstres og MDGs skjema til 4%

I 2015 fikk både Venstre og MDG 5,0% av stemmene ved fylkestingsvalget, og man skulle kanskje tro at det ville holde om fire femtedeler av disse stemte samme parti i år, så var de over sperregrensen. Men dette vil sannsynligvis ikke være nok. Fremmøtet ved fylkestingsvalget var nemlig 56%, mens ved stortingsvalg er det vanlig at nesten 80% av de stemmeberettigede møter opp. Det betyr at hvis alle de 110 000 som stemte MDG i fylkestingsvalget for to år siden, gjør det igjen, vil det kun utgjøre 3,7% av stemmene til høsten. For å oppnå 4% antas det at et parti trenger omtrent 118 000 stemmer. Venstre kan trøste seg med at de fikk 130 000 stemmer i kommunevalgene, der MDG bare fikk ca 100 000, og dermed har Venstre litt mer å gå på.

Men dette gjelder naturligvis alle partier: de må ta mål av seg å få flere stemmer enn ved lokalvalgene i 2015. Så hvis vi ser bort fra de rene stemmetallene, og fokuserer på stemmeandelen i stedet, går det kanskje an å lage et slags skjema for disse to partiene, og sammenligne med hvordan de ser ut til å ligge an i hvert fylke for seg. Slik kan vi også finne ut i hvilket fylke det er de taper kampen mot sperregrensa, hvis de gjør det. Altså hvor brettet brenner.

Jeg tenker jeg gjør det slik: Jeg antar at 4/5 av resultatet fra 2015 i hvert fylke er tilstrekkelig til å oppnå sperregrensa, og sammenligner dette tallet med min justerte prognose for de to partiene. Det totale stemmetallet i hvert fylke er satt lik avgitte stemmer i 2013 justert for folkeveksten i fylket siden den gang.

Først MDG. Vi har altså her først fylke, deretter målsetning for å oppnå 4% nasjonalt, prognosen for øyeblikket, og antall stemmer de mangler (negative tall) eller marginen ned til målsetningen lengst til høyre

MDG ser ut til å ha et stykke igjen i de fleste fylkene. Det må bemerkes at summen av fylkesprognosene er noe lavere enn snittet av nasjonale målinger, så det kan hende situasjonen er bedre enkelte steder enn det ser ut her. Det generelle bildet er vel at sentrale Østland og byfylkene Hordaland og Sør-Trøndelag burde være fokus for MDG, fordi det er der de har potensialet, men også der de ligger mest etter, målt i antall stemmer.

Samme oversikt for Venstre under her:

Her ser vi at Venstre i de store byene er på god vei til å oppnå sin målsetning sammenlignet med 2015, mens Akershus er den store utfordringen. Akershus er en utfordring også for MDG, så i kampen om å oppnå 4% er det spesielt interessant å følge utviklingen i dette fylket. Ellers sliter Venstre særlig i tradisjonelt venstreorienterte fylker som Nord-Norge og Indre Østland, skal man tro min prognose. Her er det motsatt av MDG: Venstre ser sterkere ut når vi summerer opp fylkesprognosene enn nasjonale målinger tyder på, så disse tallene kan være for optimistiske.