mandag 24. juli 2017

Signalet i støyen - eksempelet Hordaland

I dagens måling, InFact for Bergensavisen, er Arbeiderpartiet 9,4% større enn Høyre, og min prognose fra før var at Høyre var største parti i Hordaland. Venstre, som lå inne med ett mandat og 4,3%, måles til 2,3%, mens MDG har 5% og tar mandatet med god margin i målingen. Det er ikke lett å vite hva man skal tro.

Hordaland illustrerer veldig godt et problem med å lage prognoser på bakgrunn av meningsmålinger. Johan Giertsen har skrevet en del spesielt om forskjellene mellom InFact og øvrige byråer. Ta en titt på Poll of polls oversikt over meningsmålinger fra Hordaland. Spesielt er forskjellene store når det gjelder Høyre og FrP. Hva skal man gjøre med så sprikende resultater? Mitt forsøk på løsning er å regne ut "House Effect", som forklart i et tidligere innlegg, altså å justere tallene opp eller ned i samsvar med byråenes observerte avvik fra snitt av målinger over tid. Denne tilnærmingen er litt primitiv, i og med at jeg ikke gjør noe forsøk på å forstå bakgrunnen for avvikene.

En årsak til sprikende målinger er nok at byråene vekter resultatene mot forskjellige valg. Hvis dette fører til ulikt resultat, skulle man tro at målingene ville sprike mest der velgerbevegelsene var kraftigst mellom valgene i 2013 og 2015. Hordaland bekrefter denne teorien, siden målingene ser ut til å sprike mer her enn i de fleste andre fylker. Bevegelsene var ganske riktig store mellom de to valgene nettopp her. At InFact sto bak målingen for Bergensavisen i dag forklarer altså en del av avviket fra snitt av tidligere målinger (to fra Respons og en fra InFact), og kanskje er InFacts "House Effect" kraftigere i Hordaland enn i landet som helhet. Siden årets valg er mitt første forsøk på å spå utfallet, kommer jeg ikke til å endre på beregningsmåten før jeg har sett fasit valgnatten. Men som nevnt tidligere er prognosen mest usikker i fylker som Hordaland.

Oppdatert prognose for Hordaland finner du her, men se opp for nye målinger som kan bidra til å fange opp et slags signal i all støyen.