fredag 28. juli 2017

Dagens fylke: Vest-Agder

Folketall: 184 116 (+4,4% siden 2013)
Antall mandater: 6
Prognose

  • De fire største partiene fikk mandater i 2013: Høyre, Ap, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Høyre, som var størst, fikk det femte og siste distriktsmandatet. Utjevningsmandatet tilfalt Ap.
  • Vi har så langt bare en meningsmåling fra Vest-Agder i 2017, så prognosen er veldig usikker.
  • Både bevegelsen fra blått til rødt og bevegelsen fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet virker så langt mer beskjeden i Vest-Agder enn i landet som helhet.
  • Ap virker veldig sterkt vs 2013, men det gjør det også i nabofylket Rogaland.
  • Ap ligger an til å bli størst i år, og vil i tilfelle ta det femte mandatet fra Høyre.
  • Sp tar det femte mandatet hvis de stjeler 3,2% fra Ap ift prognosen. Det ville gitt Sp 11,1% mot Ap 23,7%.
  • Høyre kan beholde sitt andre distriktsmandat hvis de blir større enn Ap eller hvis de stjeler 2,9% fra KrF ift prognosen. Det ville gitt Høyre 24,3% mot 11,3% til KrF. Det siste virker lite sannsynlig for øyeblikket. KrF hadde 17,1% ved fylkestingsvalget i 2015.
  • Prognosen er at Høyre får utjevningsmandatet, men dette er svært usikkert. Det vil i tilfelle føre til at mandatfordelingen forblir uendret vs 2013.
  • OPPDATERING 10/8: Etter InFact sin meningsmåling for VG, ser det ut til at Høyre er største parti, og dermed blir partiet som får to mandater. Senterpartiet vokser og ligger bedre an til utjevningsmandat.