fredag 14. juli 2017

Den røde bølgen og den grønne

Venstresiden ser ut til å styrke seg med 8-10% ved årets valg, men det ser ut til å dreie seg om to ulike bølger: Arbeiderpartiet, som ser ut til å ligge best an til å få statsministeren etter valget, har bare beskjeden fremgang på landsbasis, hvis de går frem i det hele tatt. Størstedelen av fremgangen er det Senterpartiet som står for. Men her er det lokale forskjeller.

Basert på meningsmålingene, skiller Rogaland seg ut som det fylket der Arbeiderpartiet gjør det best. Prognosen viser en fremgang på hele 6% der. Det må riktignok sies at meningsmålingene spriker sterkt i Rogaland, så prognosen er noe usikker. I Nordland og Nord-Trøndelag går Arbeiderpartiet tilbake med 5%. Dette må ses i sammenheng med Senterpartiets fremgang, som er beskjeden i Rogaland, men formidabel nordpå. I Vedums hjemfylke Hedmark gjør Senterpartiet det skarpt, delvis på bekostning av Arbeiderpartiet, virker det som. I Østfold gjør både Arbeiderpartiet og Senterpartiet det bra på målingene, mens i Oslo og Akershus er bevegelsene i forhold til forrige valg små.

Vi kan også sammenligne Arbeiderpartiets og Senterpartiets utvikling fra forrige valg og da finner vi at Senterpartiet gjør det best sammenlignet med Arbeiderpartiet i Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark, og langs hele kysten fra Sogn og Fjordane til Finnmark. Rogaland er det eneste fylket hvor Arbeiderpartiet har større fremgang enn Senterpartiet, sammenlignet med forrige valg, mens ved Oslofjorden og i Agder og Hordaland deler de to partiene fremgangen mer likelig.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har nå rent flertall sammen i seks fylker: Hedmark, Oppland, Telemark, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Finnmark. Sammen med SV har de rent flertall også i Østfold, Sør-Trøndelag, Nordland og Troms.