lørdag 9. september 2017

Finnmarks fem mandater - en sannsynlighetsberegning

Dette må jo være en bestseller!

Jeg driver jo ikke med sannsynlighetsberegninger egentlig, men så satt jeg nå her og lekte litt med tanken likevel, og fant ut at jeg skulle sette det opp. Hva er sannsynligheten for at hver av de mest aktuelle kandidatene i Finnmark blir valgt inn på Stortinget?

Runar Sjåstad (Ap). Sannsynligheten for distriktsmandat er lik sannsynligheten for at Arbeiderpartiet er fylkets største parti. ca 100%.

De neste tre partiene er praktisk talt like store, men hvis vi ser litt på trender og usikkerheter og slikt vil jeg gjøre litt forskjell på hvor sikkert jeg mener distriktsmandatet er. Sannsynlighetene er ikke et uttrykk for hvor store jeg mener partiene er, men hvor stor mulighet det er for at prognosen min overvurderer dem.

Bengt Rune Strifeldt (Frp). Sannsynlighet for distriktsmandat: 9/10. Utjevningsmandat er resten, 1/10, multiplisert med sannsynligheten for at Frp skal ha utjevning i det hele tatt, 9/10, at Strifeldt konker ut Freppere i mange nok andre fylker, som er bombesikkert, og at han vil ha fylkets høyeste restkoeffisient, som også er bombesikkert. 90% + 9% = 99%.

Frank Bakke Jensen (H). Sannsynlighet for distriktsmandat: 7/10. Utjevningsmandat er resten, 3/10, multiplisert med sannsynligheten for at Høyre skal ha utjevning i det hele tatt, 6/10, at Bakke Jensen konker ut Høyrefolk i mange nok andre fylker, som er bombesikkert, og at han vil ha fylkets høyeste restkoeffisient, som også er bombesikkert. 70% + 18% = 88%.

Geir Iversen (Sp). Sannsynlighet for distriktsmandat: 6/10. Utjevningsmandat er resten, 4/10, multiplisert med sannsynligheten for at Senterpartiet skal ha utjevning i det hele tatt, 6/10, at Iversen konker ut Senterpartister i mange nok andre fylker, som er bombesikkert, og at han vil ha fylkets høyeste restkoeffisient, som også er bombesikkert. 60% + 24% = 84%.

Ingalill Olsen (Ap). Sannsynlighet for distriktsmandat: 8/10. Utjevningsmandat er resten, 2/10, multiplisert med sannsynligheten for at Arbeiderpartiet skal ha utjevning i det hele tatt, 6/10, at Olsen konker ut Arbeiderpartisaner i mange nok andre fylker, 1/2, og at hun vil ha fylkets høyeste restkoeffisient, som er 9/10. 80% + 5,4% = 85,4%.

Nå må vi raske med oss sannsynlighetene for at utjevning glipper for alle de fire største partiene. Vi tar med oss 1% fra Frps fiasko, 12% fra Høyres, 16% fra Sp sin fiasko og 15,6% fra Arbeiderpartiets. Samlet sannsynlighet for at en av de fem favorittene feiler i å komme på Stortinget er da hele 44,6%! Det er nesten så jeg lurer på om jeg har vært for pessimistisk på deres vegne her. Men la gå.

Kirsti Bergstø (SV). For enkelhets skyld regner jeg ikke med at SV er blant de fire største partiene, så Bergstøs mulighet er å beholde utjevningsmandatet hun vant sist. Jeg sa i sted at det bare er 9/10 sannsynlig at Ingalill Olsen vil ha høyeste restkoeffisient i fylket hvis hun ikke tar distriktsmandat, og den siste 1/10 er muligheten for at Ap er mindre enn tre ganger så stort som SV. Dette blir aktuelt hvis Olsen ikke kommer inn (2/10). 1/10 ganger 2/10 = 2% der. Resten av den ledige mandatsannsynligheten, 42,6%, må SV dele. Sannsynligheten for at SV er femte størst vil jeg si er mer enn 19/20, men vi runder ned for underholdningens skyld. og jeg mener det er 9/10 sannsynlighet for at Bergstø konker ut mange nok SVere i resten av landet. Puh! Da har vi 42,6% ganger 19/20 ganger 9/10 = 36,4% pluss de 2% fra litt over her blir til sammen 38,4%.

Hvor mye har vi igjen? Vi har 6,2% på deling til Venstre, MDG, KrF og Rødt.

Trine Noodt (V). Venstre er nok sjette størst, 9/10 ganger 6,2% = 5,6%, og stjeler dessuten ørlite fra SV ved å kanskje være større enn dem, 1/20 ganger 44,6% = 2,2%, men med disse 7,8% er det uvisst om de er over sperregrensen, 1/2, og om Trine Noodt konker ut Venstrefolk i resten av Norge, 1/2. Da står vi igjen med ca 2%

Hvis utjevningsmandatet fremdeles skulle være ledig, 4,2%, er det usikkert hvem som er størst av de tre siste. Det mest avgjørende er faktisk da hvem som kan komme over sperregrensen. KrF er nesten sikker, 9/10, på å komme over sperregrensen, MDG er usikker, 5/10, og Rødt er en smule long shot, 1/10. Jeg tror det er riktig å si at sannsynligheten for utjevningsmandat er proporsjonal med dette. Ann S. Nystad (KrF) har overraskende nok bedre sjanser enn Trine Noodt, 9/15 ganger 4,2% = 2,5%, Ørjan I. Jensen (MDG) 5/15 ganger 4,2% = 1,4% og Ane M. Ugelvik (Rødt) 1/10 ganger 4,2% = 0,4%

Hvorfor har jeg ikke nevnt Steinar Karlstrøm (Ap)? Vel... Som jeg sa over, Ingalill Olsen, med sin restkoeffisient på 0,50 har 50/50 sjangs på å konke ut andre Arbeiderpartifolk. Det er da åpenbart at Karlstrøms sjanser er små med hans restkoeffisient på 0,30-0,35. Hans mulighet var Aps eventuelle tredje distriktsmandat, som jo virker lite trolig nå.