fredag 8. september 2017

Den aller rødeste drømmen

I det siste har partiet Rødt hatt noen overraskende gode målinger, men de aller fleste viser Rødt under sperregrensen. Hva er det mest optimistiske anslaget vi kan trekke ut av de lokale meningsmålingene? Jeg bestemte meg for å regne ut hva partiets oppslutning ville vært hvis den aller beste målingen i hvert fylke slår til. Jeg brukte da bare målinger fra august og september, og kom frem til denne tabellen. Anslaget for avgitte stemme i hvert fylke fremkommer ved å ta stemmetall for forrige stortingsvalg og justere for folkeveksten siden den gang.

Så hvis du sitter der valgnatten og er spent på om partiet Rødt kommer over sperregrensen, vil disse tallene fungere som et slags skjema. Det faktum at summen av aller beste meningsmåling i hvert fylke plasserer Rødt over sperregrensen med såpass liten margin, gjør at jeg vurderer det som nesten helt sikkert at de er under. Men vi får se når resultatene strømmer inn.