søndag 9. september 2018

Største jevne kommuner

Jeg fortsetter der jeg slapp i forrige innlegg, og prøver å implementere prognosemodellen min for de største jevne kommunene i landet. Som det fremgår under er de aller fleste slike å finne i det sentrale Østlandsområdet. Det er beklagelig at vi ikke har flere meningsmålinger fra disse kommunene, der valget er mest spennende. I tillegg har vi fremdeles ingen målinger fra det som blir det suverent største av fylkene, nemlig Viken, som kan bli et av de jevneste fylkene. Både kommunale og fylkeskommunale målinger herfra vil kunne si oss veldig mye om hvor landet ligger.

Under er en oversikt over alle nye og gamle kommuner som 1) leverte mer enn 10 000 stemmer i 2017, og 2) der slagsiden var mindre enn 5%. Kolonnen "Slagside 2017" viser hvor høyredreid kommunen var i stortingsvalget, sammenlignet med landsgjennomsnittet. Verdien for slagside er altså "+5" hvis høyresiden var 5% større enn i landet som helhet, verdien "-5" betyr at venstresiden hadde overtaket.

Kolonnen "Slagside meningsmålinger" er min beregning av kommunens slagside slik de fremkommer i meningsmålinger for kommunevalg siden stortingsvalget i 2017, som beskrevet i mitt forrige innlegg. "Høyreside" og "venstreside" refererer til de blokkene vi hadde ved siste stortingsvalg.

Siste kolonne viser ordførerens parti i de kommunene som består uendret så langt i kommunereformen. Nye kommuner har en stjerne ved et konstruert kommunenummer og ved navnet, og er tomt i ordførerkolonnen.

Så langt kan det se ut som høyresiden er sterkere i Oslo, Tromsø og Bodø enn man skulle forvente ut fra landsdekkene stortingsmålinger. Det kan tyde på at høyresiden vil gjøre det sterkere ved kommunevalget enn de ville gjort ved et hypotetisk Stortingsvalg, men det kan også bety at venstresiden gjør det sterkere andre steder. Den landsdekkende kommunevalgmålingen i august var i alle fall oppsiktsvekkende sterk for venstresiden, med hele 53% mot 44%. Jeg synes nok dette poenget underkommuniseres noe fra TV2s side.

Man kan se denne tabellen som min ønskeliste: de kommunene der kolonnen "Slagside meningsmålinger" er tom, er de kommunene hvor det ikke har vært publisert noen meningsmålinger. Det ville vært meget interessant å se meningsmålinger i nettopp disse kommunene. (Tabellen er rettet 11/9-18)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar