søndag 2. september 2018

August 2018 - Fylke

I august publiserte Høyre fire fylkesmålinger og Adresseavisen to, alle utført av Respons. I tillegg publiserte iFinnmark en måling fra den nordligste tredjedelen av Troms og Finnmark (altså den delen som ennå i et drøyt år til utgjør fylket "Finnmark"). Sistnevnte var utført av InFact.

Høyres målinger var fra Agder, Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, med andre ord de fire fylkene hvor partiet pleier å stå sterkest. Sett i lys av stortingsvalget i fjor og meningsmålinger siden da, er det ikke overraskende at Høyre overtatt som største parti i alle disse fylkene, med en liten fremgang versus 2017 som ligger rundt stortingsmålingene fra august.

I Agder har Nydalen-partiene (H, Frp, V, KrF) et solid flertall hvis de velger å samarbeider, selv om FrPs tilbakegang og Sps fremgang siden 2017 trekker fylket et par små prosent mot venstre. KrF er så stort at de er nøkkelen til makt, til tross for at de fremdeles ligger 3-4% under nivået fra 2015 slik de også gjorde i 2017. Det skjer jo noen ganger at KrF velger å samarbeide til venstre, og det er vel der spenningen ligger i 2019. Vi legger merke til at de tre rødgrønne partiene isolert sett faktisk er like store som i 2015, men at MDG går mer tilbake enn Rødt går frem. Et annet usikkerhetsmoment er "andre" partier, som oppnådde nesten 5% ved fylkestingsvalgene i 2015, men er nesten utradert på målingen fra Respons. I Agder snakker vi her først og fremst om Pensjonistpartiet, Demokratene og De Kristne.

I Rogaland er Frps tilbakegang kraftigere enn de fleste andre steder, og kombinert med gode tall for både Sp og SV, bringer dette venstresiden samlet opp mot 2015-nivå. Fylket er mer enn 4% lenger til venstre enn i valget 2017, og det er Frp som tar støyten, hvis målingen stemmer. Vårt blåeste fylke er likefullt blått, i den forstand at Nydalen-partiene har 57% til sammen. Den sittende posisjonen er imidlertid en sentrum/Ap-koalisjon, som til sammen går tilbake med over 7% og dermed taper flertallet. Derimot er det et knapt flertall å finne på denne målingen hvis sentrum vender seg mot partiet Høyre i stedet.

Vestland var episenter for venstresidens fenomenale valg i 2015, så det er ikke uventet at vi ser en kraftig rekyl og høyredreining sammenlignet med det valget. At det ganske blå Hordaland nå er slått sammen med lillebror Sogn og Fjordane har imidlertid en større effekt enn man skulle tro. Vestland har blitt et av våre jevneste fylker. I 2017 vant høyresiden dette fremtidige fylket 52-46, så hvis 3% av velgerne bytter side, er det venstresiden som vinner. Respons sin måling for Høyre viser med all tydelighet at dette er mer enn en teoretisk mulighet, med 50-48 i favør venstresiden. Igjen er det særlig Frps tilbakegang og Sps fremgang siden 2017 som gjør utslaget. I Vestland kan sentrumspartiene oppnå flertall med Høyre alene, mens et samarbeid til venstre ikke har flertall uten SV.

Møre og Romsdal ble målt to ganger i august, begge gangene av Respons. Snitt av de to målingene gir følgende nivåer: H 25,0 - Frp 19,6 - A 19,4 - Sp 16,5 - KrF 5,9 - SV 4,8 - V 3,1 - MDG 2,0 - Rødt 1,3 - Andre 2,6. Disse nivåene er innenfor feilmarginen for alle partier i begge målingene. Problemet er at ved valget i 2015 fikk lokale og små partier til sammen hele 14% av stemmene, og to lokale lister er til og med i posisjon i denne perioden. Hvis "andre" partier går tilbake med 10% har posisjonen ikke lenger flertall. De tre nåværende regjeringspartiene var svært nær 50% i 2017, men mangler nå litt mer på flertall og er avhengig av KrF. En eventuell Sentrum-Høyre-koalisjon har et knapt flertall på augustmålingene sett samlet. Et stort spørsmål er om de lokale partiene gjør comeback ved valget i 2019 og hvem de eventuelt tar stemmer fra.

Arbeiderpartiet sliter tungt i Trøndelag for tiden, skal vi tro målingen Respons utførte for Adresseavisen. Et stort Senterparti sitter med nøkkelen, for selv med knallrøde Nord-Trøndelag i miksen, har de sosialistiske partiene alene ikke flertall sammen med MDG, slik de ville hatt i 2015. Sammenlignet med 2017 er Arbeiderpartiets tilbakegang jevnstor med SVs og Sps fremgang. Hvis Sp samarbeider mot høyre kommer de ikke utenom Frp, mens de bare trenger støtte fra KrF og Venstre for å oppnå flertall med Ap.

Til sist har vi målingen i Finnmark. Fylket skal slås sammen med Troms i 2020, men målingen er likefullt interessant, sett i lys av den oppmerksomheten fylket har fått de siste månedene. Finnmark er eneste fylke hvor Arbeiderpartiet går kraftig frem sammenlignet med 2017. Høyresiden går tilbake nesten 9% fra stortingsvalget, og har nå såvidt over 30%. Nydalen-partiene samlet går også tilbake sammenlignet med 2015. Frp overtar som største borgerlige parti, slik de også var i 2017. Til tross for at Senterpartiet er oppe på 16,8% på denne målingen, oppnår de tre rent sosialistiske partiene Ap, SV og Rødt nøyaktig 50%. Men i og med at Finnmark slås sammen med Troms sier denne målingen lite om hvilke konstellasjoner som kan styre vårt nordligste fylke etter 2019. Det blir spennende å se hvilket parti som er nr 2, 3 og 4 i Troms og Finnmark, så vi trenger en måling fra hele det nye fylket.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar