søndag 19. august 2018

Sentrum som blokk?

Sentrumspartiene - Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti - har ikke opptrådt som blokk nasjonalt siden Bondeviks første regjering. Siden 2005 har Senterpartiet alliert seg med venstresiden, mens KrF og Venstre har støttet Solberg-regjeringen. Men hva om de opptrådte som blokk igjen? Finnes det kommuner der sentrumspartiene kunne ha samarbeidet kollektivt med enten Høyre eller Arbeiderpartiet og dermed oppnådd rent flertall uten fløypartiene?

Hvis vi tar utgangspunkt i Stortingsvalget 2017 kan det se ut som det finnes en hel del slike kommuner. I mange kommuner kan sentrum ved å opptre som blokk faktisk velge mellom Høyre og Arbeiderpartiet - flertall har de begge veier.

I kartet under har jeg skilt mellom fire ulike typer kommuner. I de blågrønne kommunene hadde Høyre, Senterpartiet, KrF og Venstre rent flertall alene i 2017, i de brune hadde Sentrumspartiene og Arbeiderpartiet flertall, i de grønne kunne Sentrum finne flertall begge veier uten noen fløypartier, mens i de lyse grå finnes det ikke noe tradisjonelt flertall uten FrP, SV, Rødt eller MDG.

Som vi ser er det særlig på landet at en eventuell Sentrumsblokk kan styre politikken. Det kommer trolig av at Senterpartiet for tiden er det desidert største av sentrumspartiene, og de har som kjent sin styrke ute på landet. De mest "urbane" kommunene hvor Sentrum kan finne flertall med enten Høyre eller Arbeiderpartiene, er "blågrønne" kommuner der enten Venstre (bl.a. Asker og Bærum) eller KrF (på Sør- og Vestlandet) står spesielt sterkt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar