mandag 6. august 2018

Røde kommuner, blå kommuner og slagmarker

Hvis vi bruker 2017-valget som utgangspunkt, kan vi identifisere trygge røde kommuner, trygge blå kommuner og kommuner der det var mer jevnt løp. I de fleste tilfeller vil det samme mønsteret gjenta seg i 2019. Slagmarker er da først og fremst kommuner der marginene var små. Kartet under viser flertall og marginer fra 2017. Lys farge angir de jevneste kommunene. Jeg har i dette kartet regnet marginer og slått sammen de nye kommunene.