tirsdag 31. juli 2018

Valget 2019 i de nye fylkene

I 2020 blir antallet fylker redusert fra 19 til 11, og noen kommuner bytter dessuten fylke, enten gjennom kommunesammenslåing eller fordi de har bedt om å få lov til det. Dette skaper naturligvis en ny virkelighet mange steder. Vante maktbalanser skifter og det kunne være morsomt å prøve å forutsi i hvilke fylker valget blir mest spennende. Valget 2017 var som kjent meget jevnt og kan tjene som et godt utgangspunkt for å si noe om den sannsynlige blokkbalansen i de ulike fylkene.

Det jevneste fylket ser ut til å bli nye Vestfold og Telemark (416 000 innb.), som består av de to gamle fylkene det høres ut som, men uten Svelvik, som slås sammen med Drammen i nye Viken fylke. Vestfold er omtrent like blått som Telemark er rødt, men Vestfold har flere stemmer, slik at det nye fylket samlet er ørlite til høyre for landsgjennomsnittet. Høyresiden slo venstresiden med 2% i 2017. Det er ingen fylker som ligner mer på landsgjennomsnittet enn Vestfold og Telemark, selv om de tre største partiene er ørlite mer dominerende her enn de fleste andre steder. Det betyr at det skal bli ganske jevnt for at små partier skal komme på vippen. På den annen side er det jo nettopp et jevnt valg vi forventer her.

Oslo (673 000 innb.) er det nest jevneste "fylket". Venstresiden slo høyresiden med 5,4% i 2017. SV, MDG og Rødt oppnådde til sammen 21,6% i hovedstaden, mot 11,5% i landet som helhet. Meningsmålinger tyder på at de kan bli enda sterkere i 2019. Det store spørsmålet er om dette vil skremme Ap-velgere over til Høyre, og om MDG kommer på vippen og kan tenkes å bytte side. Man skal også huske på at Oslo har ikke alltid vært til venstre for landet som helhet. For eksempel var Oslo en av meget få kommuner hvor venstresiden gjorde det bedre i 2017 enn i lokalvalgene to år tidligere.

Viken (1 214 000 innb.) består av Østfold, Akershus og Buskerud, pluss Jevnaker og Lunner fra Oppland, og Svelvik som inngår i nye Drammen. Østfold og Buskerud nullet hverandre ut i 2017, men Akershus alene representerte et overtak på nesten 40 000 stemmer i favør høyresiden. Det vil bli vanskelig for venstresiden å vinne det nye superfylket.

Vestland (632 000 innb.) er Hordaland og Sogn og Fjordane, minus Hornindal, som blir del av Volda. Riktignok er Hordaland temmelig blått og utgjør mer enn 80% av den nye storfylket, men Sogn og Fjordane er såpass venstrevridd at det spiser opp en betydelig del av høyresidens overvekt fra storebroren i sør. Dessuten vil KrF være store nok til å kunne peke ut vinner etter eget forgodtbefinnende i et normalt valg. En lignende situasjon har vi i Agder (304 000 innb.). Det nye storfylket på Sørlandet er riktignok langt blåere enn Vestland, men KrF utgjør der en mye større del av høyresiden, slik at også her vil de kunne komme i vippeposisjon.

I Nord-Norge slås de to nordligste fylkene, Troms og Finnmark (244 000 innb.), sammen, mens Nordland (242 000 innb.) består, med unntak av Tjeldsund, som slås sammen med Skånland i førstnevnte fylke. Senterpartiet gjorde et eventyrlig valg i hele landsdelen, og det er først og fremst det som utgjør spenningsmomentet i nord. Kan Sp gjenta bedriften i 2019, og vil de i tilfelle føle seg frie til å la blokktilhørighet være et spørsmål om forhandlinger? Høyresidens oppslutning er ellers på lavt 40-tall.

Møre og Romsdal (264 000 innb.) består som før, med unntak av at Halsa og Rindal fra 2020 inngår i Trøndelag, og at fylket til gjengjeld utvides med gamle Hornindal, som blir del av Volda. Det andre fylket som består er Rogaland (474 000 innb.). Disse to fylkene har det til felles at Høyre og Frp kan oppnå flertall alene hvis de har valgvinden i ryggen, og ellers ligger an til å klare seg med støtte fra ett mellomparti.

Hvilket fylke som er rødest av alle, er et definisjonsspørsmål. De tre sosialistiske partiene, Ap, SV og Rødt, er større i det forente og noe utvidede Trøndelag (462 000 innb.), men hvis vi regner Sp til venstresiden, er det Innlandet (371 000 innb.), tidligere kjent som Hedmark og Oppland, som er fyrtårnet. Begge steder er likevel Sp trolig nøkkelen til makt, selv om et rent rødt flertall også er teoretisk mulig i Trøndelag.

Aller sterkest står sosialistene faktisk i Oslo (43,9% i 2017), men der har jo Sp desto lavere oppslutning.